Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal extraordinari. 16/05/2008

Escoltar

Ple Municipal extraordinari. 16/05/2008

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Decret

4013/2008 de 14 de maig

Assumpte: Convocatòria Ple Municipal extraordinari 16 de maig de 2008.

Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors regidors i senyores regidores que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper divendres 16 de maig de 2008,  a les 9 hores del matí, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

                                                              ORDRE DEL DIA

1         Prendre coneixement de la renúncia presentada per la Sra. Isabel Martínez i Cid a l'Acta de Regidora d'aquest Ajuntament.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor