Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sessió constitutiva de la Comissió Especial de seguiment del Pla de millora rural i desenvolupament agrícola "Cinc Sènies-Valldeix". 23/07/2008

Escoltar

Sessió constitutiva de la Comissió Especial de seguiment del Pla de millora rural i desenvolupament agrícola "Cinc Sènies-Valldeix". 23/07/2008

Dia
Hora
Lloc
Edifici de la Riera 48 primer pis
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE SEGUIMENT DEL PLA ESPECIAL  DE MILLORA RURAL I DESENVOLUPAMENT AGRICOLA"CINC SÈNIES-VALLDEIX" DE MATARÓ.

Per indicació del President de la Comissió Especial de seguiment del Pla de millora rural i desenvolupament agrícola  "Cinc Sènies-Valldeix" de Mataró, us convoco a la sessió constitutiva de la Comissió, en la que també es tractaran els temes que es detallen a  continuació.


Dia:        23 de juliol de 2008
Hora:      18h.
Lloc:       Edifici de la Riera 48 primer pis. 


1. Constitució de la Comissió Especial de seguiment del Pla especial de millora rural i desenvolupament agrícola  "Cinc Sènies-Valldeix" de Mataró.

2. Règim de sessions,  funcionament intern i objectius de la Comissió.

3. Presentació dels treballs realitzats sobre obres i activitats existents en el sòl no urbanitzable.

4. Informació sobre els treballs de modificació del Pla general en la regulació del sòl no urbanitzable i el pla especial "Cinc Sènies-Mata-Valldeix". 

5. Precs i preguntes.


La Secretaria del Comissió


Per delegació

M.Teresa Jubany i Claus

Mataró, 10 de juliol de 2008.