Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Especial de seguiment del Pla de millora rural i desenvolupament agrícola "Cinc Sènies-Valldeix". 26/03/2009

Escoltar

Comissió Especial de seguiment del Pla de millora rural i desenvolupament agrícola "Cinc Sènies-Valldeix". 26/03/2009

Dia
Hora
Lloc
Edifici de la Riera 48 – primer pis
Organisme
Comissió Especial de seguiment del Pla de millora rural i desenvolupament agrícola “Cinc Sènies-Valldeix”

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE SEGUIMENT DEL PLA ESPECIAL  DE MILLORA RURAL I DESENVOLUPAMENT AGRICOLA”CINC SÈNIES-VALLDEIX” DE MATARÓ.

Per indicació del President de la Comissió Especial de seguiment del Pla de millora rural i desenvolupament agrícola  “Cinc Sènies-Valldeix” de Mataró, us convoco a la propera reunió, en la que es tractaran els temes que es detallen a  continuació.

Dia:        26 de març de 2009
Hora:      19h.
Lloc:       Edifici de la Riera 48 – primer pis

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la reunió del dia 23 de juliol de 2008. 
2. Pla Director Urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl  per a l’establiment de la Línia Orbital Ferroviària.
3. Informació sobre la trobada d’intercanvi d’informació i reflexió al voltant dels potencials usos compatibles i complementàries amb l’activitat agrícola de les Cinc Sènies.
4. Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal 1996, en relació al sòl no urbanitzable i  Pla Especial del Catàleg de Masies en el sòl no urbanitzable.
5. Precs i preguntes.

La Secretaria del Comissió
Per delegació
 
M.Teresa Jubany i Claus
Mataró, 13 de març de 2009.