Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Centrals (08/10/2009)

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Centrals (08/10/2009)

Comissió Informativa de Serveis Centrals (08/10/2009)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Serveis Centrals

Ordre del dia

1.         Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 24 de setembre de 2009.

2.          Despatx oficial.
 
 
3.        Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals
 
 
4.         Línies d’actuació
 
 
4.1       Calendari Ordenances i Pressupost 2010
 
 
 
5.         Propostes a la Junta de Govern
 
 
DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS
 
SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
 
 
5.1       Donar-se per assabentat de la Sentència de data 25 de juny de 2009, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona, recaiguda en el Recurs Ordinari número 71/08, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: AGC60/06).
 
 
 
SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
 
5.2       Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, servei de desratització, desinsectació i desinfecció al municipi de Mataró, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: fins a 72.000,00 €, IVA no inclòs. (exp. 159/2009)
 
 
5.3       Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, servei de conservació i manteniment de zones verdes, i convocar licitació. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: fins a 1.637.044,80 €, IVA no inclòs, , pels quatre anys de durada inicial del contracte. (exp. 164/2009)
 
6.       Precs i preguntes