Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals 29/01/2009

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals 29/01/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS
 
 
Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.
 
 
Dia: 29 de gener de 2009
Hora: 9’10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
 
 
ORDRE DEL DIA
 

1.         Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 22 de gener de 2009.

2.          Despatx oficial.
 
3.        Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals
 
4.         Línies d’actuació
 
5.         Propostes al Ple
 
 
SOTSDIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS
 
SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA
 
 
5.1       Desnonament pis municipal situat al c. Sant Valentí, 9, 5è 2a
 
5.2       Concessió demanial a favor del Centre de Formació i Prevenció, d'una  part de la finca municipal "quintana de Sant Miquel de Mata i Cal    Monjo", per activitats    terapèutiques de malalts amb transtorns mentals
 
 
SERVEI DE RECURSOS HUMANS
 
 
5.3       Modificació de la Plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de      Mataró.
 
5.4       Modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró
 
6.       Precs i preguntes
 
 
La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals.
 
 
Immaculada Pruna Ribas
 
 
 
Mataró, 26 de gener de 2009
 
NOTA. ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS, 1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA