Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 25/03/2009

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 25/03/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de Via Pública. Pl. Granollers, 11
Organisme
Comissió Municipal Informativa de Via Pública

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA  

Sessió ordinària de la COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE VIA PÚBLICA
Dia : Dimecres, 25 de març de 2009.
Hora : 9’00 h.
Lloc: Sala de reunions de Via Pública. Pl. Granollers, 11
 
 
1.      Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.      Despatx oficial.
 
3.      Donar compte decrets signats de Via Pública.
 
4.      Línies d'actuació
 
 
Policia Local
 
4.1 Campanya informativa sobre autoprotecció al comerç.
 
Mobilitat
 
4.2 Proposta d’ajust a la nova xarxa Mataró Bus.
      
       Protecció Civil
 
      4.3 Mesures de prevenció d’incendis forestals.
 
       Servei Jurídic-Administratiu
 
4.4 Donar compte del Decret de constitució de la comissió de coordinació d’obres a l’espai públic.
           
5.      Propostes a la Junta de Govern Local
 
Servei Jurídic administratiu
 
5.1 Imposar les sancions de 2.404,05-euros, 400,-,euros i 800 euros, 600 euros i 400,-euros a D. R. S. per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s a la Ley 50/1999, de 23 de diciembre i/o a la Llei 10/1999, de 30 de juliol.

 
5.2    Informar i acceptar el contingut de la sentencia núm. 11-2009, d’11 de desembre de 2009, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 16 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 313/2008-A2, contra la resolució formulada per Decret núm. 1835/2007, de data 21 de febrer de 2007, del Conseller Delegat de Seguretat i Prevenció.
 
6.      Temes sobrevinguts.
 
 
7. Precs i preguntes.
 
 
La secretària suplent de la CMI de Via Pública
 
 
 
 
Eva Herrero París.
 
Mataró, 20 de març de 2009.