Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració d'Aigües de Mataró. 01/04/2009

Escoltar

Consell d'Administració d'Aigües de Mataró. 01/04/2009

Dia
Hora
Lloc
Seu de la Societat, c/. Pitàgores, 1-7
Organisme
Consell d'Administració d'Aigües de Mataró

Ordre del dia

Us convoco, per indicació de la presidenta, a la sessió del Consell d’Administració que es farà el dimecres, dia 1 d’abril de 2009, a les 19:30 hores, a la seu de la Societat, c/. Pitàgores, 1-7 segons el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta del Consell del dia 18 de febrer de 2009.
2. Informació sobre les activitats de la Societat.
3. Proposta de formulació dels comptes anuals referents a l’exercici de 2008.
4. Proposta de distribució de resultats.
5. Proposta d’aprovació de les INSTRUCCIONS INTERNES DE CONTRACTACIÓ.
6. Sobrevinguts
7. Torn obert de paraules.
8. Nomenament d’interventors d’Acta.

El secretari,

Joan Buch i Cerdà

Mataró, 25 de març de 2009