Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Municipal Informativa de Serveis Centrals. 02/04/2009

Escoltar

Consell Municipal Informativa de Serveis Centrals. 02/04/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Consell Municipal Informativa de Serveis Centrals

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.  

Dia: 2 d’abril de 2008
Hora: 9’10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
 
ORDRE DEL DIA

1.         Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 26 de març de 2009.

2.          Despatx oficial.
 
3.        Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals
 
4.         Línies d’actuació
 
4.1       Memòria Ajuntament 2008
 
5.         Propostes a la Junta de Govern
 
SOTSDIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS
 
SERVEI DE RECURSOS HUMANS
 
5.1       Ratificació del decret 2438/2009, de data 20 de març de 2009,    d’ampliació del termini de presentació de sol·licituds per a la provisió de        lloc de treball de Cap del servei de Nova Ciutadania.
 
6.       Precs i preguntes
 
 
 
La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals.
 
 
Immaculada Pruna Ribas
 
 
Mataró, 30 de març de 2009
 
NOTA. ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS, 1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA