Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari de l'IME. 28/04/09

Escoltar

Consell Plenari de l'IME. 28/04/09

Dia
Hora
Lloc
Organisme
Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació

Ordre del dia

 

 
 
CONSELL PLENARI DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

 
 
Dia: 28 d’abril de 2009
1a Convocatòria: 18.45 hores
2a Convocatòria: 19.00 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Mataró. La Riera 48, 1r pis
 
 
Per indicació de la presidenta de l’Institut Municipal d’Educació, us convoco a la reunió extraordinària del Consell Plenari en la data, hora i lloc que consten en l’encapçalament, amb l’ordre del dia següent:
 
 
1.       Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 24 de març de 2009.
 
2.       Despatx oficial.
 
3.       Línies d’actuació:
 
3.1.    Informació sobre el procés de preinscripció del curs escolar 2009-2010.
 
3.2.    Informació sobre la signatura del Conveni de corresponsabilitat entre el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Mataró relatiu a l’escolarització del municipi de Mataró corresponent a l’any 2009.
 
3.3.    Informació sobre la propera signatura del Conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Mataró per a la construcció del nou centre d’Educació especial L’Arboç.
 
4.       Propostes al Consell:
 
4.1.    Aprovar, inicialment, el Compte General de l’Institut Municipal d’Educació de l’exercici 2008.
 
4.2.    Aprovar l’atorgament de les subvencions concedides per a projectes educatius de l’IME de l’any 2009:
 
4.2.1.Per a activitats extraescolars i/o complementàries (Convocatòria 06/09)
4.2.2.Per a colònies escolars (Convocatòria 07/09)
4.2.3.Per a menjador escolar (Convocatòria 08/09)
4.2.4.Per a suport als programes d’intercanvis escolars (Convocatòria 18/09)
 
  
4.3.    Aprovar les Bases de selecció de personal laboral amb contractació laboral indefinida de vuit places d’educador/a de primer cicle d’educació infantil, en la modalitat d’accés lliure i mitjançant el sistema de concurs oposició, de l’Institut Municipal d’Educació.
 
4.4.    Aprovar les Bases de selecció de personal laboral mitjançant el sistema de concurs oposició per cobrir una plaça d’administratiu/va amb contractació laboral indefinida, de l’Institut Municipal d’Educació.
 
4.5.    Aprovar les Bases de selecció de personal laboral mitjançant el sistema de concurs oposició per cobrir dues places d’auxiliar administratiu/va//administratiu/va oficial 2a amb contractació laboral indefinida, de l’Institut Municipal d’Educació.
 
4.6.    Aprovar les bases de selecció de personal laboral mitjançant el sistema de concurs oposició per cobrir quatre places de conserge amb contractació laboral indefinida de l’Institut Municipal d’Educació.
 
4.7.    Aprovar les Bases de selecció de personal laboral per la creació d'una llista d'espera d'aspirants a contractes temporals per cobrir possibles vacants o substitucions de personal de neteja mitjançant el sistema de concurs, de l’Institut Municipal d’Educació.
 
4.8.    Ratificar el decret número 136/2009, de 27 de febrer, d’atorgament d’ajuts individualitzats per a l’assistència escolar, menjador i servei d’atenció als infants d’estiu de dos nens matriculats a les Escoles bressol municipals per al curs 2008-2009
 
4.9.    Ratificar el decret número 338/2009, de 17 d’abril, d’aprovació de les bases per a l’atorgament d’ajuts econòmics per a la participació en casals d’estiu per al curs 2008-2009
 
Mataró, 23 d’abril de 2009  
 
La secretària
 
Montserrat Cabré i Roca
 
Notes:
 
ð      Els expedients restaran a disposició dels membres del Consell Plenari a partir de la recepció d’aquesta convocatòria, a la seu de l’IME (baixada de les Figueretes, 1, 2n pis) en horari de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 hores, i divendres de 8.00 a 15.00 hores.
 
ð      Es prega puntualitat i que, si no hi podeu assistir, comuniqueu a la presidenta els motius que ho justifiquin, abans de la data de la sessió.