Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació. 10/02/2009

Escoltar

Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació. 10/02/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l’Ajuntament de Mataró
Organisme
Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació

Ordre del dia

Dia: 10 de febrer de 2009
1a Convocatòria: 18.45 hores
2a Convocatòria: 19.00 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Mataró. La Riera, 48, 1r pis

Per indicació de la presidenta de l’Institut Municipal d’Educació, us convoco a la reunió ordinària del Consell Plenari en la data, hora i lloc que consten en l’encapçalament, amb l’ordre del dia següent:
 
1.       Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 16 de desembre de 2008.
 
2.       Despatx oficial.
 
3.       Obres de millora als centres educatius a l’empara del Reial Decret-Llei 09/2008, de 28 de novembre, del Fons Estatal d’Inversió Local.
 
4.       Propostes al Consell:
 
4.1.    Aprovar el Projecte educatiu d’escoles bressol municipals i serveis a la petita infància.
 
4.2.    Aprovar la proposta de la convocatòria i bases particulars per a projectes de l’IME: intercanvis escolars.
 
4.3.    Aprovar la proposta de la convocatòria i bases particulars per a projectes de l’IME: menjador escolar.
 
4.4.    Aprovar la proposta de la convocatòria i bases particulars per a projectes de l’IME: colònies escolars.
 
4.5.    Aprovar la proposta de la convocatòria i bases particulars per a projectes de l’IME: activitats extraescolars i/o complementàries.
 
4.6.    Ratificar el decret número 1767/2008, de 17 de desembre, d’aprovació de les bases de selecció per la creació d’una llista d’espera d’aspirants a contractes temporals per a cobrir places vacants o substitucions en places de Tècnic/a mitjà/na de programes educatius de l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Mataró mitjançant el sistema de concurs.
 
4.7.        Ratificar el decret número 1811/2008, de 24 de desembre, d’atorgament d’ajuts individualitzats per l’assistència a l’escola bressol, curs 2008-2009 (gener-juny 2009) per l’alumne Izan Antonio Rosa Tudela.
 
4.8.        Ratificar el decret número 1981/2008, de 31 de desembre, de concessió de beques Trabal 2008.
 
4.9.      Ratificar el decret número 2045/2008, de 31 de desembre, d’atorgament d’ajuts individuals per participar en activitats extraescolars.
 
4.10.   Ratificar el decret número 2071/2008, de 31 de desembre, de sobrant i nova contractació corresponent a l’empresa de serveis per a la realització de diversos serveis d’atenció als infants a les escoles bressol de l’Institut Municipal d’Educació, per l’exercici 2008 (curs 2008-2009).
 
4.11.     Donar compte del decret d’alcaldia número 10436/2008, de 19 de desembre de sol·licitud al Departament d’Educació de la Generalitat, d’una subvenció per a la creació i consolidació de places per a infants de 0-3 anys per a l’Escola Bressol Molí de Vent.
 
4.12.     Donar compte del decret número 1813/2008, de 24 de desembre, d’acceptació i aplicació de la subvenció destinada al sosteniment de guarderies infantils laborals corresponents a la convocatòria per a l’any 2008 pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
 
4.13.     Donar compte del decret número 1894/2008, de 31 de desembre, jubilació parcial de la senyora Montserrat Cordero Valverde i contractació, per via d’urgència, de la senyora Noelia Gutiérrez Borrego com a educadora de les escoles bressol amb un contracte de relleu, contractació que s’inicia el 22 de desembre de 2008.
 
4.14.     Donar compte del decret número 8/2009 de data 14 de gener, amb el qual s’acorda la contractació, per via d’urgència, del Sr. Josep Ignasi Gómez Margarit com a professor titular A amb un contracte laboral temporal d’obra o servei determinat per a la posada en marxa de l’Escola Municipal de Música de Mataró, prestació que s’inicia el dia 1 de gener de 2009.
 
4.15.     Donar compte del decret número 7/2009 de data 14 de gener, amb el qual s’acorda la contractació, per via d’urgència, del Sr. Martí Roca de Torres com a professor titular A de l’IES Miquel Biada, mitjançant contracte laboral temporal d’interinitat per substitució d’una professora, prestació que s’inicia el dia 9 de gener de 2009.
 
4.16.     Donar compte del decret número 405/2009, de 16 de gener, del conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Mataró per al projecte “Puja al Tren” de l’IES Miquel Biada dins del marc dels programes de diversificació curricular.
 
4.17.     Donar compte del decret número 406/2009, de 16 de gener, del conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Mataró per al projecte “Laia” de l’IES Alexandre Satorras, dins del marc dels programes de diversificació curricular.
 
4.18.     Donar compte del decret número 19/2009 de data 26 de gener, amb el qual s’acorda la contractació, per via d’urgència, del Sr. Joan Lluis Chaves Làzaro com a tècnic mitjà amb un contracte laboral temporal d’obra o servei determinat per a la posada en marxa del Centre de Formació Permanent Tres Roques, prestació que s’inicia el dia 1 de gener de 2009.
 
4.19.     Donar compte del decret número 37/2009 de data 27 de gener, amb el qual s’acorda la contractació, per via d’urgència, de la Sra. Cristina Maria Martorell Vilaseca com a educadora de les escoles bressol, mitjançant contracte laboral temporal d’interinitat per substitució d’una educadora, prestació que s’inicia el dia 13 de gener de 2009.
 
4.20.     Donar compte del decret número 38/2009 de data 27 de gener, amb el qual s’acorda la contractació, per via d’urgència, de la Sra. Cristina Maria Martorell Vilaseca com a educadora de les escoles bressol, mitjançant contracte laboral temporal d’interinitat per substitució d’una educadora, prestació que s’inicia el dia 13 de gener de 2009.
 
4.21.     Donar compte del decret número 55/2009, de 4 de febrer, de sol·licitud de subvenció de al Departament de Treball de la Generalitat, cofinançada pel Fons Social Europeu, per a Programes innovadors per al 2008, línia estratègica d’igualtat d’oportunitats en el treball.
 
4.22.     Donar compte del decret d’alcaldia número 704/2009 , de 26 de gener, d’acceptació de subvenció per a l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys en situacions socioeconòmiques desfavorides. Curs 2008-2009.
 
5.       Propostes al Ple:
 
5.1.    Aprovar l’autorització de compatibilitat presentada pel senyor Josep Ignasi Gómez Margarit.
 
6.       Precs i preguntes
 
 
 
Mataró, 5 de febrer de 2009
 
 
La secretària
 
                                   
 
Montserrat Cabré i Roca
 
 
Notes:
 
ð      Els expedients es poden consultar a les oficines de l’IME, Baixada de les Figueretes, 1, 2n en horari de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 hores.
 
ð      Es prega puntualitat i que, si no hi podeu assistir, comuniqueu a la presidenta els motius que ho justifiquin, abans de la data de la sessió.