Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (21/12/2009)

Escoltar

Junta de Govern Local (21/12/2009)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns  21 de desembre del 2009, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el  9 de desembre del 2009

2. DESPATX OFICIAL

    CMI SERVEIS CENTRALS
    DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
    

    -Servei de Gestió Econòmica-

3. Arrendament de la finca “Mas Sant Jordi”, al carrer Berguedà, 47, de Mataró, per centre tutelar de menors

    -Servei de Compres i Contractacions-

4. Adjudicació provisional del concurs celebrat per al servei de desratització, desinfecció i desinsectació.

    DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5. Aprovació de bases específiques i convocatòria del procés per cobrir 1 plaça d’animador/a sociocultural.

    SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

6. Donar-se per assabentada de la Interlocutòria de data 25 de novembre de 2009, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, recaiguda en el Procediment Abreujat número 298/2008, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa patrimonial per caiguda a la via pública (expedient AGC116/06).

    CMI VIA PÚBLICA

7. Donar compte de la sentència 341/2009 d’11 de juliol de 2009 dictada pel Jutjat Contenciós-administratiu núm. 6 de Barcelona.

    PRECS I PREGUNTES


L'ALCALDE ACCTAL.

Ramon Bassas Segura    

En dono fe,  EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor