Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 25/05/2009

Escoltar

Junta de Govern Local. 25/05/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

Decret
4336/2009 de 21 de maig
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 25 de maig del 2009.
Òrgan: SECRETARIA GENERAL  

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 25 de maig del 2009, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc l’11 de maig del 2009. 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Recursos Humans-
 
3         Proposta de provisió de lloc de treball de Cap del Servei de Protecció Civil.
 
4         Proposta de convocatòria per contractar un enginyer/a tècnic/a, especialitat en electrònica industrial, nomenament funcionari interí per projectes de durada aproximada d’un any.
 
5         Proposta de convocatòria per contractar 2 oficials primera i 1 oficial segona, mitjançant contracte de relleu.
 
           -Servei de Compres i Contractacions-        
 
6         Adjudicació provisional del concurs celebrat per al subministrament i instal•lació d’una àrea de jocs interactiva.
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
           -Servei d’Urbanisme-
 
7         Aprovació inicial de l’estudi de detall per a la construcció de 4 plantes soterrani a les parcel•les situades a la Muralla de la Presó nº 21-23-27 cantonada amb el carrer Argentona 26-28-30.
 
           -Servei d’Habitatge-
 
8         Ordre de cessament d’ús d’activitat de magatzem i/o de dipòsit de material i maquinària en terrenys qualificats de sistema viari i de parcs i jardins, a la urbanització de Can Marquès, c. de Can Miró.
 
9         Estimar en part les al•legacions, prescripció d’un cobert i ordre retirada d’un altra en planta terrat del pis 4t 2a, a la rda. Sant Oleguer, 110-112.
 
10        Ordre de retirada de la instal•lació superposada d’una barana més gran sobre la barana originària del balcó, a l’av. Corregiment, 77, 5è 1a.
 
11        Ordre de retirada de rètol al c. Altafulla, 32, bxs.
 
12        Ratificació del decret de concessió d’ajut per la rehabilitació d’edifici, al c. Burriac, 81, dins la convocatòria de millora dels barris de Cerdanyola i Rocafonda- El Palau.
 
13        Ratificació del decret de concessió d’ajut per la rehabilitació d’edifici, al c. Burriac, 83, dins la convocatòria de millora dels barris de Cerdanyola i Rocafonda- El Palau.
 
           -Servei de Manteniment i Serveis-
 
14        Aprovació dels nous canons del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme per l’any 2009 i dels documents comptables corresponents.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor