Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local 26/01/2008

Escoltar

Junta de Govern Local 26/01/2008

Junta de Govern Local 26/01/2008

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

Decret

540/2009 de 22 de gener
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 26 de gener del 2009
Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 26 de gener del 2009, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 7 de gener del 2009.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
 
           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
          
3         Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte executiu de reurbantizació de la Muralla de Sant Llorenç, i convocar licitació.
 
4         Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres de Vial de Vianants de l’Eix Valldeix. Tram Camí de Santa Rita- La Cornisa, 1a. etapa, i convocar licitació.
 
5         Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte de reforma de la instal•lació elèctrica del CEIP Camí del Mig, i convocar licitació.
 
6         Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte de reforma de la instal•lació elèctrica del CEIP Camí del Cros, i convocar licitació.
 
7         Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte de reforma de la instal•lació elèctrica del CEIP Cirera, i convocar licitació.
 
8         Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte de reforma de la instal•lació elèctrica del CEIP Tomas Viñas i convocar licitació.
 
9         Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte de millora i adequació del camp de futbol Pla d’en Boet, i convocar licitació.
 
10        Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte de reurbanització del Passatge Pau Claris, entre c. Alarona i Ciutat Freta, i convocar licitació.
 
11        Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del prjecte de substitució de la fusteria exterior del CEIP Peramas, i convocar licitació.
 
12        Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte de reforma de la instal•lació elèctrica del CEIP Rocafonda, i convocar licitació.
 
13        Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte de millora de la urbanització i de la circulació del Camí Ral entre els carrers Cooperativa i Ronda Barceló, i convocar licitació.
 
14        Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte executiu de rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic de la Casa Capell com a centre de difusió mediambiental, i convocar licitació.
 
15        Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte de millora i adequació del camp de futbol de Cirera, i convocar licitació.
 
16        Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte de clavegueram dels carrers Sant Ignasi de Loiola i Magí Raventós i convocar licitació.
 
17        Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres de projecte de consolidació estructural de la fàbrica del Patrimoni Arquitectònic Municipal “Can Marfà i convocar licitació.
 
18        Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte executiu de reurbanització del carrer de Josep Castellà i convocar licitació.
 
19        Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte de consolidació estructural de la fàbrica del patrimoni municipal “Cabot i Barba”i convocar licitació.
 
20        Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte executiu d’adequació de la planta baixa de l’equipament municipal del c. Tres Roques i convocar licitació.
 
21        Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte de construcció per horts urbans d’ús social a la finca Bon Recés i convocar licitació.
 
22        Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte dels treballs d’actualització i reposició de la senyalització horitzontal a la ciutat de Mataró.
 
23        Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte d’instal•lació de semàfors de LEDS i convocar licitació.
24        Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte de construcció de diverses plataformes d’accés al Bus i convocar licitació.
 
25        Adjudicació del servei de tractaments fitosanitaris de l’arbrat viari idels espais verds de Mataró.
         
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d'Obres-
 
26        Aprovació inicial del Projecte de reurbanització del carrer de Josep Castellà, amb tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
27        Aprovació inicial del Projecte de reurbanització dels carrers de Jaume Ibran i Jaume Balmes, amb tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
28        Aprovació inicial del Projecte executiu de reurbanització del carrer de Francesc Milans amb tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
29        Aprovació inicial del Projecte de millora de la reurbanització i jardineria del carrer Castaños, amb   tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
30        Aprovació inicial del Projecte executiu d’adequació de la planta baixa de l’equipament municipal del carrer Tres Roques, amb tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
31        Aprovació inicial del Projecte executiu de millora del vestíbul del Teatre Municipal, amb tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
32        Aprovació inicial del Projecte de construcció de zona lúdica per a usos socials al Parc de Cerdanyola, amb tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
33        Aprovació inicial de Projecte d’urbanització de l’espai urbà CEIP Ma.Mercé Marçal, amb tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
34        Aprovació inicial del Projecte executiu de construcció d’horts urbans d’ús social. Finca Bon Recés, amb tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
35        Aprovació inicial del Projecte executiu d’adequació d’espais de la 3a planta de l’edifici de La Riera(Ajuntament) amb tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
 
36        Aprovació inicial del Projecte executiu de rehabilitació del patrimoni arquitectònic de la casa Capell com a Centre de Difusió Mediambiental,amb tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
37        Aprovació inicial del Projecte de consolidació estructural de la fàbrica del patrimoni arquitectònic municipal “ Can Marfà”, mitjançant tramitació urgent, procediment obert i adjudicació per concurs amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
38        Aprovació inicial de Projecte de millora i adequació del camp de futbol de Cirera, am amb tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
39        Aprovació inicial del Projecte de millora de la urbanització i de la circulació del Camí Ral, entre el carrer Camí Ral i Ronda Barceló, ,amb tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
40        Aprovació inicial del Projecte de consolidació estructural de la fàbrica del patrimoni arquitectònic municipal de la fabrica Cabot i Barba, amb tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
41        Aprovació inicial del Projecte de reurbanització de l’espai urbà d’accés al CEIP de Montserrat Solà, amb tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
42        Aprovació inicial del Projecte d’ampliació de voreres del Passeig Ramon Berenguer, amb tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
43        Aprovació inicial del Projecte d’adequació d’equipament públic per a usos socials de les persones grans al carrer Floridabanca, amb tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
44        Aprovació inicial del Projecte executiu de construcció d’equipament públic per a una escola d’adults i oficines municipals al carrer Sant Cugat, amb tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
45        Aprovació inicial del “Proyecto de construcción de equipamento público para usos sociales en la nueva zona de La Llàntia”, amb tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
46        Aprovació inicial del Projecte d’adequació de nau industrial per a centre municipal de dansa i usos culturals al carrer Floridablanca, amb tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
47        Aprovació inicial del Projecte executiu de millora i adequació del Camp de hoquei de herba de Mataró, mitjançant tramitació urgent, procediment obert, i adjudicació per concurs amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
48        Aprovació inicial del projecte de millora de la xarxa d’abastament i reg de la rda. Doctor Ferran, amb tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
49        Aprovació inicial del Projecte de Clavegueram dels carrers Sant Ignasi de Loiola i Magí Raventós, amb tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d?inversió Local.
 
           -Servei d’Urbanisme-
 
50        Donar compliment a la Sentència núm. 811 de 15/10/08 de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la que s’estima en part el recurs contenciós administratiu interposat el 4/7/1997, per Josep Riera Porta contra l’aprovació definitiva del projecte de reparcel•lació de La Bòbila.
 
51        Donar compliment a la sentència 914 de 22/10/08 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima el RCA interposat per Mª Victoria de Zeidt i Bon Recés SL, contra el just preu fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya en l’expropiació finca Bon Recés.
 
52        Aprovació inicial de l’estudi de detall per l’ampliació i reforma del CEIP de Vista Alegre.
 
           -Servei de Manteniment i Serveis-
 
53        Aprovació inicial del Projecte de reforma de la instal•lació elèctrica del CEIP Tomàs Viñas.
 
54        Aprovació inicial del Projecte de reforma de la instal•lació elèctrica del CEIP Cirera.
 
55        Aprovació inicial del Projecte de reurbanització del Passatge Pau Claris, entre el carrer Alarona i Ciutat Freta.
 
56        Aprovació inicial del Projecte de millora i adequació del Camp de Futbol Pla d’en Boet.
 
57        Aprovació inicial del Projecte de rehabilitació de la sala d’actes del IES Miquel Biada.
 
58        Aprovació inicial del Projecte de construcció d’una pista esportiva de hoquei sobre patins a Cirera.
 
59        Aprovació inicial del Projecte d’eliminació de barreres arquitectòniques en diversos creuaments de carrers.
 
60        Aprovació inicial del Projecte de millora de la pavimentació del Parc Central.
 
61        Aprovació inicial del Projecte de millora de calçades i voreres de diversos sectors de la ciutat amb paviments sonoreductor.
 
62        Aprovació inicial del Projecte d’enjardinament de la rotonda de les Hortes del Camí Ral, situada a la carretera Nacional II, entre la rotonda del Rengle i la Porta Laietana.
 
63        Ratificació de l’acord d’aprovació inicial del Projecte de supressió de barreres arquitectòniques a diverses parades d’autobús de la ciutat.
 
64        Ratificació de l’acord d’aprovació inicial del Projecte d’habilitació d’espai per a jocs infantils al carrer Alemanya.
 
65        Ratificació de l’acord d’aprovació inicial del Projecte d’arranjament i millora dels talussos del passatge Mas de Sant Jordi.
 
66        Ratificació de l’acord d’aprovació inicial del Projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MZ".
 
67        Ratificació de l’acord d’aprovació inicial del projecte de renovació de l'enllumenat públic del quadre "P".
 
           -Servei d’Habitatge-
 
68        Ordre de retirada de conducte d'extracció de fums en façana posterior des de la planta baixa a la coberta, al c. Cuba, 71-73.
 
           CMI SERVEIS PERSONALS
 
           -Servei de Joventut i Dona-
 
69        Ratificar el decret núm.10435/2008 de 19 de desembre, d'aprovació de la pròrroga de la vigència del Pla Jove x Mataró 2004-2008
 
           CMI VIA PÚBLICA
 
           -Servei de Mobilitat-
 
70        Aprovar inicialment el Projecte per a la instal•lació de semàfors de LEDS, amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
71        Aprovar inicialment el Projecte per a la construcció de diverses plataformes d’accés al Bus contigües a la vorera per millorar el servei urbà MATARÓ-BUS, amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
72        Aprovar inicialment el Projecte dels treballs d’actualització i reposició de la senyalització horitzontal, amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
           -Servei Jurídic administratiu-
 
73        Inadmetre el recurs de reposició per extemporani interposat per L.A.C., contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’octubre de 2008, pel qual s’imposà les sancions de 1202,05; 75,25 i 150, 51 euros a L.A.C. per la comissió de tres infraccions en matèria d’animals potencialment perillosos.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor