Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (26/10/2009)

Escoltar

Junta de Govern Local (26/10/2009)

Junta de Govern Local (26/10/2009)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons del Ajuntament
Organisme
Secretaria General

Ordre del dia

Es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 26 d’octubre del 2009, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

                                                       ORDRE DEL DIA
1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el  13 d’octubre del 2009.

2 DESPATX OFICIAL

 CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
            -Llicències d’activitats-
3 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm.11 de Barcelona que desestima el recurs ordinari núm. 116/2006, interposat per Telefónica Móviles España, SA contra la resolució que li ordenava la desinstal•lació dels sistemes per als quals no té llicència municipal d’obertura de l’estació base de telefonia mòbil situada a la Carretera de Mata, 43.
4 Donar-se per assabentada de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima el recurs d'apel•lació interposat per la Sra. Patrícia Montserrat Ferrer Fernández contra la sentència d'inadmissibilitat dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona.

 CMI SERVEIS CENTRALS
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
 -Servei de Gestió Econòmica-
5 Donar compte de l’Estat d’execució pressupostària setembre 2009.
6 Arrendament de l'habitatge de propietat municipal, situat al carrer Joan Maragall, 8-12, 4t 2a
 
            CMI SERVEIS TERRITORIALS
 -Servei d'Obres-
7 Aprovació de les indemnitzacions provisionals a abonar als titulars de les finques afectades per les obres del Projecte  de vial de vianants a l’Eix Valldeix.Tram Camí de Santa Rita-La Cornisa  1ª Etapa.
8 Aprovació  de la factura  V-01-09/0467 lliurada per PUMSA  a l’Ajuntament de Mataró d’un  import de 1.100.000,00  IVA inclòs, pel concepte de les obres de millora de les instal•lacions  l’Estadi Municipal d’Atletisme  a la carretera de Cirera.
9 Aprovació de la proposta del  Conveni de col•laboració a formalitzar  amb la Diputació de Barcelona de suport econòmic per l’execució de les obres de construcció de la biblioteca  Antoni Comas.
 -Servei d’Urbanisme-
10 Aprovació inicial de la modificació puntual de l’article 12 de la normativa del Pla de millora urbana PMU-06 “Àmbit illa 6 Fàbregas i de Caralt”.

 CMI SERVEIS PERSONALS
 
 -Servei de Benestar Social-
11 Aprovació del Pla Local en matèria de serveis socials de l’Ajuntament de Mataró.
 
PRECS I PREGUNTES