Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 29/01/2009

Escoltar

Junta de Govern Local. 29/01/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

Decret
730/2009 de 27 de gener
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió extraordinària del 29 de gener del 2009
Òrgan: SECRETARIA GENERAL 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper DIJOUS 29 DE GENER DEL 2009, a les 8 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
  
           CMI SERVEIS CENTRALS
           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
          
1         Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte de millora de la pavimentació del Parc Central, i convocar licitació.
 
2         Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte d’eliminació de barreres arquitectòniques en diversos creuaments de carrers, i convocar licitació.
 
3         Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte de construcció d’una pista esportiva de hoquei sobre patins a Cirera, i convocar licitació.
 
4         Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte de rehabilitació de la sala d’actes del IES Miquel Biada, i convocar licitació.
5         Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte bàsic i executiu de millora i adequació del camp d’hoquei herba de Mataró, i convocar licitació.
 
6         Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte de construcció d’equipament públic per a usos socials a la nova zona de la Llàntia., i convocar licitació.
 
7         Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte executiu de construcció d’equipament públic per a una escola d’adults i oficines municipals al carrer Sant Cugat, i convocar licitació.
 
8         Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte executiu d’adequació d’equipament públic per a usos socials de les persones grans al carrer Floridablanca, i convocar licitació.
 
9         Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte executiu d’urbanització de l’espai urbà d’accés al CEIP Montserrat Solà, i convocar licitació.
 
10        Fons Estatal d’Inversió Local. Aprovació del plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte d’adequació de nau industrial per a centre municipal de dansa i usos culturals al carrer Floridablanca, i convocar licitació.
  
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
          
           -Servei d'Obres-
 
11        Aprovació del Projecte de millora de les cotxeres d’autobusos, amb tramitació urgent i amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local.
 
 
           -Servei d’Urbanisme-
 
12        Aprovació inicial del projecte d’urbanització Rda. Barceló-illa Fàbregas i de Caralt, corresponent al desmuntatge, trasllat, emmagatzament i muntatge parcial de l’edifici, edicles i xemeneia de la fàbrica “Fàbregas i de Caralt”. 
 
           -Servei de Serveis i Manteniment-
          
13       Aprovació inicial del Projecte de millora de l'equipament municipal de la Plaça Espanya.
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor