Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 30/03/2009

Escoltar

Junta de Govern Local. 30/03/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Junta de Govern Local

Ordre del dia

Decret
2646/2009 de 26 de març
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió extraordinària del 30 de març del 2009.
Òrgan: SECRETARIA GENERAL 

 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 30 de març del 2009, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
ORDRE DEL DIA
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
1         Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres de reurbanització del carrer de Jaume Ibran.
 
2         Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres de reurbanització del passeig de Ramon Berenguer III, tram comprès entre l’Av. de la Gatassa i el carrer de València.
 
3         Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres de millora de calçades i voreres de diversos sectors de la ciutat amb paviment sonoreductor.
 
4         Adjudicació provisional del concurs celebrat per a l’execució de les obres d’adequació d’equipament públic per a usos socials de les persones grans al c. Floridablanca.
 

L'ALCALDE acctal.
Ramon Bassas Segura
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor