Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de Contractació. 14/04/2009

Escoltar

Mesa de Contractació. 14/04/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions d’El Carreró, 13-15 (1r subterrani)
Organisme
Mesa de Contractació

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Mesa de Contractació, us convoco a la sessió ordinària de la Mesa de Contractació. 

Dia: 14 d’abril de 2009 
Hora: 8:45 hores 
Lloc: sala de reunions d’El Carreró, 13-15 (1r subterrani) 
 
Ordre del dia.
 
1.-        Lectura i aprovació de l’Acta anterior.
2.-        Obertura de pliques.
2.1.-     Exp. 56/2009: Mútua d’accidents de treball i malalties professuionals i servei de prevenció de riscos laborals (2 lots).
2.2.-     Exp. 58//2009: servei de manteniment d’espais naturals.
2.3.-     Exp. 59/2009: subministrament de vestuari per la Policia Local.
2.4.-     Exp. 60/2009: servei de gestió del programa de comunicació intercultural per a la ciutat de Mataró
3.-        Proposta adjudicació.
3.1.-     Exp. 50/2009: gestió integral administrativa i assistència jurídica en els tràmits i resolucions que integren el procediment sancionador de l’Ajuntament de Mataró en matèria de trànsit i en els recursos que contra les resolucions i actes que en l’àmbit esmentat es dictin.
3.2.-     Exp. 51/2009: gestió administrativa i jurídica d’expedients sancionadors per infraccions no comeses per vehicles a motor i de reclamació de danys, competència del Departament de Via Pública.
 
La Secretària de la Mesa
de Contractació
 
 
 
 
 
Immaculada Pruna Ribas
 
Mataró, 7 d’abril de 2009