Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple (01/10/2009)

Escoltar

Ple (01/10/2009)

Ple (01/10/2009)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament

Ordre del dia

 

1         Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 3 de setembre de 2009.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           DECLARACIONS INSTITUCIONALS
          
3         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el retorn per part de l’Estat de l’IVA del FEIL als Ajuntaments.
 
 
           DICTAMENS
 
           ALCALDIA
 
4         Canvi representant del grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.
 
          
           CMI DE SERVEIS CENTRALS
 
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
5         Sol•licitud d’autorització prèvia per desafectar habitatges situats als pisos 2n A de l’escala A i 5è (o àtic) C, de l’escala B, de l’edifici del carrer Madoz 28-30, de Mataró, destinats a vivenda de mestres.
 
6         Autoritzar a PUMSA a la concertació d’una operació de préstec d’import màxim 664.000,00 €, per finançar les obres de construcció del Centre de dia per a malalts d’alzheimer, al c/ Carlemany, 6-12.
 
 
           -Servei d’Ingressos-
 
7         Aprovació preu públic Fira de Tardor.
 
 
           -Direcció de Recursos Humans-
 
8         Modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball del personal de l’Institut d’Esports de Mataró per l’exercici 2009.
 
 
           -Servei de Compres i Contractacions- 
 
9         Modificació contracte de concessió demanial de la masia “Cal Sastre” del polígon “Les Hortes del Camí Ral”, en el sentit de reduir el termini de la concessió a 15 anys, reduint també el cànon mensual a 1.477,00 euros.
 
 
 
           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
          
           -Servei d’Urbanisme-
 
10        Resoldre els recursos de reposició interposats contra l’acord del Ple de 11/6/09 d’aprovació definitiva de la relació de bens i drets de l’expropiació EIX VALLDEIX.
 
11        Aprovar el text refós relatiu a la modificació puntual del PGOM relativa al Sector 5-07 Madoz-Puigblanch.
 
          
           -Servei d’Habitatge-
 
12        Aprovació del Conveni amb ADIGSA de cessió d’ús del programa informàtic del Registre de sol•licitants d’habitatge amb protecció oficial i delegació a PUMSA.
 
 
             -Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-
 
13        Aprovació del Pla de lluita contra el canvi climàtic –Agenda 21 Mataró i el Pla d’acció per a l’energia sostenible.
 
 
           CMI DE SERVEIS PERSONALS
          
           -Conselleria delegada de Cultura-
 
14        Aprovació definitiva de la creació, constitució i els Estatuts del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró.
 
 
           -Conselleria delegada d’Esports-
 
15        Aprovar la denominació dels equipaments esportius dels voltants de l’avinguda Corregiment i el carrer Terrassa.
 
 
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
          
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
16        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per tal de manifestar que l’actual línia del ferrocarril de la costa és imprescindible i que cal soterrar-la i mantenir-ne l’estació.
          
17        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè es faci anualment un recompte dels habitatges de la ciutat desocupats.
 
18        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè l’Ajuntament no autoritzi a Mataró l’exhibició d’espectacles amb animals exòtics.
 
19        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per a la convocatòria d’una consulta ciutadana sobre les prioritats del Pla d’Actuació Municipal.
 
20        Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la gestió de la bonificació de l’IBI a les famílies nombroses.
 
21        Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de Convergència i Unió i del Partit Popular de Catalunya referent a la supressió de l’Impost de Successions i a la rebaixa de l’Impost Municipal sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvalua) en els supòsits de transmissions per causa de mort.
 
 
 
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
22        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el tancament de l’aparcament de camions de les Cinc Sènies.
 
23        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la celebració d’un Festival de la Rumba Catalana a la ciutat.
 
24        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al servei que ofereix l’oficina de Correus de Mataró.
 
25        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els projectes presentats al FEIL 2009 en l’àmbit dels equipaments educatius.
 
26        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la xemeneia Ribas i Julià.
 
27        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la seguretat al Pla d’en Boet.
 
28        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per realitzar un estudi sobre instal•lacions necessàries a la nostra ciutat per rebre en condicions els senyals d’Internet i de la TDT.
 
29        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la seguretat de les persones a la nostra ciutat.
 
30        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els ajuts de la Llei de Dependència.
 
31        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la descatalogació tàcita del Camí Ral i del carrer de l’Hospital.
 
32        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les restes romanes de Can Fullerachs.
 
33        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estat de deixadesa del Parc Central.
 
34        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el Festival Shakespeare.
 
35        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la participació de Mataró a les festes d’Isla Cristina.
 
36        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre l’aparcament de camions il•legal de les Cinc Sènies.
37        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre un aparcament de vehicles pesats al Centre de Logística de Mataró.
 
38        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre instal•lació d’un transformador d’energia elèctrica al Parc de Cerdanyola.
1         Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 3 de setembre de 2009.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           DECLARACIONS INSTITUCIONALS
          
3         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el retorn per part de l’Estat de l’IVA del FEIL als Ajuntaments.
 
 
           DICTAMENS
 
           ALCALDIA
 
4         Canvi representant del grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.
 
          
           CMI DE SERVEIS CENTRALS
 
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
5         Sol•licitud d’autorització prèvia per desafectar habitatges situats als pisos 2n A de l’escala A i 5è (o àtic) C, de l’escala B, de l’edifici del carrer Madoz 28-30, de Mataró, destinats a vivenda de mestres.
 
6         Autoritzar a PUMSA a la concertació d’una operació de préstec d’import màxim 664.000,00 €, per finançar les obres de construcció del Centre de dia per a malalts d’alzheimer, al c/ Carlemany, 6-12.
 
 
           -Servei d’Ingressos-
 
7         Aprovació preu públic Fira de Tardor.
 
 
           -Direcció de Recursos Humans-
 
8         Modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball del personal de l’Institut d’Esports de Mataró per l’exercici 2009.
 
 
           -Servei de Compres i Contractacions- 
 
9         Modificació contracte de concessió demanial de la masia “Cal Sastre” del polígon “Les Hortes del Camí Ral”, en el sentit de reduir el termini de la concessió a 15 anys, reduint també el cànon mensual a 1.477,00 euros.
 
 
 
           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
          
           -Servei d’Urbanisme-
 
10        Resoldre els recursos de reposició interposats contra l’acord del Ple de 11/6/09 d’aprovació definitiva de la relació de bens i drets de l’expropiació EIX VALLDEIX.
 
11        Aprovar el text refós relatiu a la modificació puntual del PGOM relativa al Sector 5-07 Madoz-Puigblanch.
 
          
           -Servei d’Habitatge-
 
12        Aprovació del Conveni amb ADIGSA de cessió d’ús del programa informàtic del Registre de sol•licitants d’habitatge amb protecció oficial i delegació a PUMSA.
 
 
             -Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-
 
13        Aprovació del Pla de lluita contra el canvi climàtic –Agenda 21 Mataró i el Pla d’acció per a l’energia sostenible.
 
 
           CMI DE SERVEIS PERSONALS
          
           -Conselleria delegada de Cultura-
 
14        Aprovació definitiva de la creació, constitució i els Estatuts del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró.
 
 
           -Conselleria delegada d’Esports-
 
15        Aprovar la denominació dels equipaments esportius dels voltants de l’avinguda Corregiment i el carrer Terrassa.
 
 
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
          
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
16        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per tal de manifestar que l’actual línia del ferrocarril de la costa és imprescindible i que cal soterrar-la i mantenir-ne l’estació.
          
17        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè es faci anualment un recompte dels habitatges de la ciutat desocupats.
 
18        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè l’Ajuntament no autoritzi a Mataró l’exhibició d’espectacles amb animals exòtics.
 
19        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per a la convocatòria d’una consulta ciutadana sobre les prioritats del Pla d’Actuació Municipal.
 
20        Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la gestió de la bonificació de l’IBI a les famílies nombroses.
 
21        Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de Convergència i Unió i del Partit Popular de Catalunya referent a la supressió de l’Impost de Successions i a la rebaixa de l’Impost Municipal sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvalua) en els supòsits de transmissions per causa de mort.
 
 
 
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
22        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el tancament de l’aparcament de camions de les Cinc Sènies.
 
23        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la celebració d’un Festival de la Rumba Catalana a la ciutat.
 
24        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al servei que ofereix l’oficina de Correus de Mataró.
 
25        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els projectes presentats al FEIL 2009 en l’àmbit dels equipaments educatius.
 
26        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la xemeneia Ribas i Julià.
 
27        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la seguretat al Pla d’en Boet.
 
28        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per realitzar un estudi sobre instal•lacions necessàries a la nostra ciutat per rebre en condicions els senyals d’Internet i de la TDT.
 
29        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la seguretat de les persones a la nostra ciutat.
 
30        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els ajuts de la Llei de Dependència.
 
31        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la descatalogació tàcita del Camí Ral i del carrer de l’Hospital.
 
32        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les restes romanes de Can Fullerachs.
 
33        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estat de deixadesa del Parc Central.
 
34        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el Festival Shakespeare.
 
35        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la participació de Mataró a les festes d’Isla Cristina.
 
36        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre l’aparcament de camions il•legal de les Cinc Sènies.
37        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre un aparcament de vehicles pesats al Centre de Logística de Mataró.
 
38        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre instal•lació d’un transformador d’energia elèctrica al Parc de Cerdanyola.
1         Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 3 de setembre de 2009.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           DECLARACIONS INSTITUCIONALS
          
3         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el retorn per part de l’Estat de l’IVA del FEIL als Ajuntaments.
 
 
           DICTAMENS
 
           ALCALDIA
 
4         Canvi representant del grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.
 
          
           CMI DE SERVEIS CENTRALS
 
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
5         Sol•licitud d’autorització prèvia per desafectar habitatges situats als pisos 2n A de l’escala A i 5è (o àtic) C, de l’escala B, de l’edifici del carrer Madoz 28-30, de Mataró, destinats a vivenda de mestres.
 
6         Autoritzar a PUMSA a la concertació d’una operació de préstec d’import màxim 664.000,00 €, per finançar les obres de construcció del Centre de dia per a malalts d’alzheimer, al c/ Carlemany, 6-12.
 
 
           -Servei d’Ingressos-
 
7         Aprovació preu públic Fira de Tardor.
 
 
           -Direcció de Recursos Humans-
 
8         Modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball del personal de l’Institut d’Esports de Mataró per l’exercici 2009.
 
 
           -Servei de Compres i Contractacions- 
 
9         Modificació contracte de concessió demanial de la masia “Cal Sastre” del polígon “Les Hortes del Camí Ral”, en el sentit de reduir el termini de la concessió a 15 anys, reduint també el cànon mensual a 1.477,00 euros.
 
 
 
           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
          
           -Servei d’Urbanisme-
 
10        Resoldre els recursos de reposició interposats contra l’acord del Ple de 11/6/09 d’aprovació definitiva de la relació de bens i drets de l’expropiació EIX VALLDEIX.
 
11        Aprovar el text refós relatiu a la modificació puntual del PGOM relativa al Sector 5-07 Madoz-Puigblanch.
 
          
           -Servei d’Habitatge-
 
12        Aprovació del Conveni amb ADIGSA de cessió d’ús del programa informàtic del Registre de sol•licitants d’habitatge amb protecció oficial i delegació a PUMSA.
 
 
             -Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-
 
13        Aprovació del Pla de lluita contra el canvi climàtic –Agenda 21 Mataró i el Pla d’acció per a l’energia sostenible.
 
 
           CMI DE SERVEIS PERSONALS
          
           -Conselleria delegada de Cultura-
 
14        Aprovació definitiva de la creació, constitució i els Estatuts del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró.
 
 
           -Conselleria delegada d’Esports-
 
15        Aprovar la denominació dels equipaments esportius dels voltants de l’avinguda Corregiment i el carrer Terrassa.
 
 
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
          
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
16        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per tal de manifestar que l’actual línia del ferrocarril de la costa és imprescindible i que cal soterrar-la i mantenir-ne l’estació.
          
17        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè es faci anualment un recompte dels habitatges de la ciutat desocupats.
 
18        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè l’Ajuntament no autoritzi a Mataró l’exhibició d’espectacles amb animals exòtics.
 
19        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per a la convocatòria d’una consulta ciutadana sobre les prioritats del Pla d’Actuació Municipal.
 
20        Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la gestió de la bonificació de l’IBI a les famílies nombroses.
 
21        Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de Convergència i Unió i del Partit Popular de Catalunya referent a la supressió de l’Impost de Successions i a la rebaixa de l’Impost Municipal sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvalua) en els supòsits de transmissions per causa de mort.
 
 
 
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
22        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el tancament de l’aparcament de camions de les Cinc Sènies.
 
23        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la celebració d’un Festival de la Rumba Catalana a la ciutat.
 
24        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al servei que ofereix l’oficina de Correus de Mataró.
 
25        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els projectes presentats al FEIL 2009 en l’àmbit dels equipaments educatius.
 
26        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la xemeneia Ribas i Julià.
 
27        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la seguretat al Pla d’en Boet.
 
28        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per realitzar un estudi sobre instal•lacions necessàries a la nostra ciutat per rebre en condicions els senyals d’Internet i de la TDT.
 
29        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la seguretat de les persones a la nostra ciutat.
 
30        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els ajuts de la Llei de Dependència.
 
31        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la descatalogació tàcita del Camí Ral i del carrer de l’Hospital.
 
32        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les restes romanes de Can Fullerachs.
 
33        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estat de deixadesa del Parc Central.
 
34        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el Festival Shakespeare.
 
35        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la participació de Mataró a les festes d’Isla Cristina.
 
36        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre l’aparcament de camions il•legal de les Cinc Sènies.
37        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre un aparcament de vehicles pesats al Centre de Logística de Mataró.
 
38        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre instal•lació d’un transformador d’energia elèctrica al Parc de Cerdanyola.
1         Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 3 de setembre de 2009.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           DECLARACIONS INSTITUCIONALS
          
3         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el retorn per part de l’Estat de l’IVA del FEIL als Ajuntaments.
 
 
           DICTAMENS
 
           ALCALDIA
 
4         Canvi representant del grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.
 
          
           CMI DE SERVEIS CENTRALS
 
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
5         Sol•licitud d’autorització prèvia per desafectar habitatges situats als pisos 2n A de l’escala A i 5è (o àtic) C, de l’escala B, de l’edifici del carrer Madoz 28-30, de Mataró, destinats a vivenda de mestres.
 
6         Autoritzar a PUMSA a la concertació d’una operació de préstec d’import màxim 664.000,00 €, per finançar les obres de construcció del Centre de dia per a malalts d’alzheimer, al c/ Carlemany, 6-12.
 
 
           -Servei d’Ingressos-
 
7         Aprovació preu públic Fira de Tardor.
 
 
           -Direcció de Recursos Humans-
 
8         Modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball del personal de l’Institut d’Esports de Mataró per l’exercici 2009.
 
 
           -Servei de Compres i Contractacions- 
 
9         Modificació contracte de concessió demanial de la masia “Cal Sastre” del polígon “Les Hortes del Camí Ral”, en el sentit de reduir el termini de la concessió a 15 anys, reduint també el cànon mensual a 1.477,00 euros.
 
 
 
           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
          
           -Servei d’Urbanisme-
 
10        Resoldre els recursos de reposició interposats contra l’acord del Ple de 11/6/09 d’aprovació definitiva de la relació de bens i drets de l’expropiació EIX VALLDEIX.
 
11        Aprovar el text refós relatiu a la modificació puntual del PGOM relativa al Sector 5-07 Madoz-Puigblanch.
 
          
           -Servei d’Habitatge-
 
12        Aprovació del Conveni amb ADIGSA de cessió d’ús del programa informàtic del Registre de sol•licitants d’habitatge amb protecció oficial i delegació a PUMSA.
 
 
             -Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat-
 
13        Aprovació del Pla de lluita contra el canvi climàtic –Agenda 21 Mataró i el Pla d’acció per a l’energia sostenible.
 
 
           CMI DE SERVEIS PERSONALS
          
           -Conselleria delegada de Cultura-
 
14        Aprovació definitiva de la creació, constitució i els Estatuts del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró.
 
 
           -Conselleria delegada d’Esports-
 
15        Aprovar la denominació dels equipaments esportius dels voltants de l’avinguda Corregiment i el carrer Terrassa.
 
 
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
          
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
16        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per tal de manifestar que l’actual línia del ferrocarril de la costa és imprescindible i que cal soterrar-la i mantenir-ne l’estació.
          
17        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè es faci anualment un recompte dels habitatges de la ciutat desocupats.
 
18        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè l’Ajuntament no autoritzi a Mataró l’exhibició d’espectacles amb animals exòtics.
 
19        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per a la convocatòria d’una consulta ciutadana sobre les prioritats del Pla d’Actuació Municipal.
 
20        Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la gestió de la bonificació de l’IBI a les famílies nombroses.
 
21        Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de Convergència i Unió i del Partit Popular de Catalunya referent a la supressió de l’Impost de Successions i a la rebaixa de l’Impost Municipal sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvalua) en els supòsits de transmissions per causa de mort.
 
 
 
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
22        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el tancament de l’aparcament de camions de les Cinc Sènies.
 
23        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la celebració d’un Festival de la Rumba Catalana a la ciutat.
 
24        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent al servei que ofereix l’oficina de Correus de Mataró.
 
25        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els projectes presentats al FEIL 2009 en l’àmbit dels equipaments educatius.
 
26        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la xemeneia Ribas i Julià.
 
27        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la seguretat al Pla d’en Boet.
 
28        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per realitzar un estudi sobre instal•lacions necessàries a la nostra ciutat per rebre en condicions els senyals d’Internet i de la TDT.
 
29        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la seguretat de les persones a la nostra ciutat.
 
30        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els ajuts de la Llei de Dependència.
 
31        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la descatalogació tàcita del Camí Ral i del carrer de l’Hospital.
 
32        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les restes romanes de Can Fullerachs.
 
33        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’estat de deixadesa del Parc Central.
 
34        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el Festival Shakespeare.
 
35        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la participació de Mataró a les festes d’Isla Cristina.
 
36        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre l’aparcament de camions il•legal de les Cinc Sènies.
37        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre un aparcament de vehicles pesats al Centre de Logística de Mataró.
 
38        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre instal•lació d’un transformador d’energia elèctrica al Parc de Cerdanyola.