Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari. 11/05/2009

Escoltar

Ple municipal extraordinari. 11/05/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ple municipal extraordinari

Ordre del dia

Decret
3856/2009 de 6 de maig
Assumpte: Convocatòria Ple municipal extraordinari 11 de maig de 2009.
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 11 de maig de 2009, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
                                                                     ORDRE DEL DIA
 
 
1          Formació de les meses electorals per a les Eleccions al Parlament Europeu de 7 de juny de 2009.
 
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor