Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari. 18/06/2009

Escoltar

Ple municipal extraordinari. 18/06/2009

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ple municipal extraordinari

Ordre del dia

Decret
5116/2009 de 15 de juny
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal extraordinari sessió del 18 de juny de 2009.
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 18 de juny de 2009, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
                                                               ORDRE DEL DIA
 
           DICTAMENS
 
           CMI DE SERVEIS CENTRALS
 
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
1         Autoritzar a GINTRA a concertar un Préstec Bullet d’import 5.000.000,00 € per finançar les inversions realitzades en varis aparcaments. Avalar per part de l’Ajuntament aquesta operació de préstec.
 
2         Aprovar Pla de Sanejament 2009-2012 de l’Ajuntament de Mataró.
 
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
3         Adjudicació provisional del servei de neteja d’edificis municipals.
 
 
 

L'ALCALDE Acctal.,
Ramon Bassas Segura
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor