Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals (22/07/2010)

Escoltar

Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals (22/07/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.

Dia: 22 de juliol de 2010
Hora: 9’05
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia  15 de juliol.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals

4. Línies d’actuació

5. Propostes a la Junta de Govern

6. Propostes al Ple

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

6.1 Desafectació de la finca situada a la ronda Rafael Estrany, 52, de Mataró, per passar a destinar-se al servei educatiu
 
6.2 Desafectació de la finca situada a la ronda Doctor Turró, 25, de Mataró, per passar a destinar-se al servei educatiu
 
6.3 Cessió del domini de la finca situada a la carretera de Cirera, 44, de Mataró, per a equipament educatiu.

6.4 Aval a la pòlissa tresoreria del centre de formació i prevenció, 150.000 €
 
6.5 Autorització renovació dues operacions de PUMSA amb el Banc Sabadell pel finançament del 50% dels terrenys de Fàbregas del paper (carrer Lepanto/Churruca), per un import total de 8.000.000 (4.400.000 + 3.600.000)

SERVEI D’ INGRESSOS

6.6 Aprovació provisional de la taxa per la llicència temporal d’ús i ocupació de les parades vacants del mercat de la plaça de Cuba
  
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6.7 Modificació de l’article 11 del  Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró i de l’article 13 del Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró.

7. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals. Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 20 de juliol de 2010

NOTA.  ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS,  1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA