Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de PUMSA (30/11/2010)

Escoltar

Consell d'Administració de PUMSA (30/11/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 1a planta, despatx núm. 9
Organisme
PUMSA

Ordre del dia

Benvolgut/da senyor/a,

Em plau convocar-los a la sessió ordinària del Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., (PUMSA), que tindrà lloc el proper dia 30 de novembre a les 19,00 hores, a la sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 1a planta, despatx núm. 9, i amb el següent Ordre del Dia:
 
1.        Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta corresponent a la reunió del       dia 26 d’octubre de 2010.
 
2.      Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.
 
3.      Aprovació del Pressupost de l’any 2011 i informació relativa a la previsió de tancament de l’any 2010. Aprovació de l’actualització del contracte-programa.
 
4.      Autorització per a formalitzar una novació per dotze mesos del préstec al promotor de l’Edifici del Rengle i signatura préstec sòl per import de 2,2 milions d’euros, a deu anys, ambdues operacions amb el Banc Santander, SA”
 
5.      Autoritzar l’ampliació del termini del contracte d’arrendament del local ubicat al carrer Blai Parera, 8 de Mataró.
 
6.        Informació sobre el desenvolupament del Pla d’Acció de PUMSA.
 
7.       Sobrevinguts
 
8.       Precs i Preguntes
 
A l’espera de la seva assistència i participació, el saludo cordialment,
 
 
 
 
El President del Consell d’Administració
Ramon Bassas Segura