Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell de l'IMPEM (09/12/2010)

Escoltar

Consell de l'IMPEM (09/12/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de l'edifici del c/Herrera nº 70
Organisme
IMPEM

Ordre del dia

Per ordre de la PRESIDENTA DE L’IMPEM, es convoca la reunió ordinària que tindrà lloc el dijous 9 de desembre  a les 19.00 h., a la sala de reunions de l’edifici del c/Herrera nº 70, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’ acta de la reunió celebrada  el  dia  27 d’octubre de 2010 

2. Propostes al Consell

2.1 Aprovació del  Programa d’ Actuació de l’IMPEM per l’any 2011

2.2 Aprovació inicial del Pressupost de l’IMPEM per l’any 2011

2.3 Aprovació inicial de la plantilla i la relació de llocs de treball de l’IMPEM per l’any 2011

2.4 Ratificació del Decret 470/2010, de 17 de novembre, pel qual s’aprova un expedient de crèdit extraordinari.

2.5 Aprovació del plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de neteja del mercat de la Plaça de Cuba.

2.6 Aprovació dels preus públics del Servei d’allotjament per a entitats empresarial, SAEE

2.7 Aprovació dels preus públics de venda de productes artesans locals a l’Oficina de Turisme.

3. Informacions

3.1  Organigrama jeràrquic-funcional de l’IMPEM

3.2 Subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria de projectes innovadors:

· “Maresme Marítim”
· Una xarxa innovadora per a la competitivitat i la inserció”
· “Noves competències, Noves oportunitats” 

- Ocupació

3.3  Subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya pel Programa de Plans d’Ocupació i pel Programa Itineraris Personals d’Inserció.

- Empresa

3.4 Licitació del servei d’allotjament per a entitats empresarial.


4. Precs i preguntes

 

El secretari delegat
Jordi Gayete Valls

Mataró,  30 de novembre de 2010