Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació (02/02/2010)

Escoltar

Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació (02/02/2010)

Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació (02/02/2010)

Dia
Hora
Lloc
Tres Roques
Organisme
IME

Ordre del dia

 

 
CONSELL PLENARI DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

 
 
Dia: 2 de febrer de 2010
1ª Convocatòria: 18.45 hores
2ª Convocatòria: 19.00 hores
Lloc: Sala d’Actes del Centre de Formació Permanent Tres Roques. Plaça del Canigó 7
 
 
Per indicació de la presidenta de l’IME us convoco a la reunió extraordinària del Consell Plenari en la data i lloc que consten en l’encapçalament, amb l’ordre del dia següent:
 
 
1.       Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 1 de desembre de 2009.
 
2.       Despatx Oficial.
 
3.       Línies d’actuació:
 
3.1.    Informació sobre el procés de preinscripció del curs escolar 2010-2011.
 
3.2.    Nou Projecte Educatiu: mirades de calidoscopi: retrobar-se amb la memòria.
 
4.       Propostes al Consell:
 
4.1.    Aprovar la proposta de la convocatòria i bases particulars per a projectes de l’IME: activitats extraescolars i/o complementàries (convocatòria 07/10).
 
4.2.    Aprovar la proposta de la convocatòria i bases particulars per a projectes de l’IME: menjador escolar (convocatòria 09/10)
 
4.3.    Ratificar el decret 1566/2009, de 30 de novembre, de concessió d’ajuts econòmics a les famílies d’alumnat amb menys recursos que realitzin activitats extraescolars educatives durant el curs 2008-2009.
 
4.4.    Ratificar el decret 1129/2009, de 29 de setembre, de resolució del procés de selecció per crear una llista d'espera d'aspirants a contractes temporals per a cobrir places vacants o substitucions en places de tècnic/a especialista de programes educatius mitjançant el sistema de concurs de l'IME.
 
4.5.    Ratificar els decrets 1598/2009, de 10 de desembre,  i 1770/2009, de 30 de desembre, d’atorgament d’ajuts individualitzats per a l’assistència escolar, menjador i servei d’atenció als infants d’estiu dels nens i nenes matriculats a les escoles bressol municipals corresponent al curs 2009-2010.
 
4.6.    Ratificar el decret 1674/2009, de 18 de desembre, d’atorgament d’ajuts per a una alumna de l’Escola Municipal de Música de Mataró per al curs 2009-2010.
 
4.7.    Ratificar el decret 1866/2009, de 31 de desembre, d’atorgament de les beques d’estudi TRABAL.
 
4.8.    Donar compte del decret d’Alcaldia 9461/2009, de 24 de novembre, d’acceptació de la segona fase de l’ajut de la Diputació de Barcelona que es deriva del Programa complementari “Suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol municipals” corresponent a l’any 2009.
 
4.9.    Donar compte del decret d’Alcaldia 9513/2009, de 24 de novembre, d’acceptació de la subvenció corresponent al segon termini d’ajuts als ajuntaments titulars de llars d’infants, per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys en situacions socioeconòmiques desfavorides. Curs 2008-2009.
 
4.10.Donar compte del decret 1490/2009, de 26 de novembre, sobre contractació, per via d'urgència, del senyor José Antonio Calvo Ávila com a professor titular B de l'IES Miquel Biada amb un contracte d'obra o servei determinat.
 
4.11.Donar compte del decret 1614/2009, de 14 de desembre, sobre contractació, per via d'urgència, del senyor Iván Hereza Rodes com a professor titular A de l'IES Miquel Biada per substitució del titular en situació de baixa per IT.
 
4.12.Donar compte del Decret 1810/2009, de 31 de desembre, de regularització dels complements de cap de departament, coordinació i tutoria personal docent de l'IES Miquel Biada.
 
 
5.       Informacions de la Presidència.
 
6.       Precs i preguntes.
 
Mataró, 28 de gener de 2010
 
La secretària
 
 
 
Montserrat Cabré i Roca
 
Nota: els expedients restaran a disposici ó dels membres del Consell Plenari a partir de la recepció d’aquesta convocatòria a la seu de l’IME (baixada de les Figueretes, 1, 2n pis). Horari: de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 hores i divendres de 8.00 a 15.00 hores.