Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. (12/04/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local. (12/04/2010)

Junta de Govern Local. (12/04/2010)

Dia
Hora
Lloc
Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 Decret

2990/2010 de 8 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 12 d'abril del 2010.
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 12 d’abril del 2010, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
  
ORDRE DEL DIA
  
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 29 de març del 2010
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
  
           CMI SERVEIS CENTRALS
           DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
3         Aprovació de les bases específiques i convocatòria d’una plaça de tècnic/a superior, grup A1, concurs oposició, modalitat lliure, nomenament funcionari/ària de carrera.
 
4         Aprovació de les bases específiques i convocatòria d’una plaça de treballador/a familiar, grup C2, concurs oposició, modalitat lliure, contractació laboral fix
 
5         Aprovar la creació d’una llista d’espera de tècnic/a mitjà/na de serveis personals, grup A2.
 
  
           CMI SERVEIS TERRITORIALS
 
           -Servei d'Obres-
 
6         Aprovació inicial del Projecte del clavegueram dels carrers Méndez Núñez, Alcalde Josep Abril i Camí Ral, fase II, redactat i promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró, SA.
  
7         Aprovació d’una despesa de 593.533,96 € a favor de PUMSA pel concepte de construcció d’una passera de vianants als entorns de Can Xammar.
 
8         Aprovació d’una despesa de 876.532 a favor de Gestió Integral de Trànsit Mataró SL , GINTRA,   pel concepte d’aportació municipal per la construcció d’una pista esportiva a La Llàntia.
 
           -Servei d’Urbanisme-
 
9         Aprovació inicial del projecte d’urbanització del Passatge Pizarro.
 
10       Aprovació inicial del Pla especial de Sant Miquel de Mata de Mataró.
 
           -Servei d’Habitatge-
 
11        Ordre de retirada de coberta de passadís, xemeneia i estructura metàl•lica de suport de tendals en planta segona, al c. Churruca, 31.
 
12        Ordre d’enderroc de construccions en planta baixa i planta pis en pati d’illa, al c. València, 21.
 
13       Ordre de retirada de rètol al c. Caseta, 10.
 
14       Ordre de retirada de rètols al c. Carrasco i Formiguera, 17-19, bxs. local 4.
 
15       Ordre de retirada d’antena parabòlica al ptge. Santa Magdalena, 33, 2n 1a.
 
16       Ordre de retirada d’antena parabòlica al c. Miquel Biada, 121, 5è 1a.
 
17       Ordre de retirada d’antena parabòlica al c. Franquesa i Sivilla, 15, 4t 1a.
 
18        Estimació recurs de reposició contra l’ordre de retirada d’un dels rètols, el de la planta baixa, a l’av. Maresme, 125.
 
           -Servei de Manteniment i Serveis-
 
19        Aprovació inicial del projecte de la tercera fase de les obres de rehabilitació del cementiri dels Caputxins.
 
20        Manifestació de la voluntat de l’Ajuntament de Mataró de prorrogar el conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal del Maresme per a la gestió econòmica de la fracció orgànica de residus municipals (FORM).
 
21        Ratificació del decret 2422/2010, de 19 de març, d’aprovació dels preus d’incineració del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids del Maresme per l’any 2010.
 
 
PRECS I PREGUNTES
 
 
L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor