Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (13/12/2010)

Escoltar

Junta de Govern Local (13/12/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret
9806/2010 de 9 de desembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió ordinària del 13 de desembre del 2010
Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 13 de desembre del 2010, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 29 de novembre del 2010
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           CMI SERVEIS CENTRALS
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
3         Modificació, per ampliació del contracte del projecte executiu de reforma i remodelació del Museu de Mataró. Edifici Can Serra, inclòs en el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
 
4         Adjudicació provisional del concurs celebrat pel servei de treballs de serralleria en edificis i escoles municipals i per la via pública, jardineria i platges.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor