Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Extraordinari (02/11/2010)

Escoltar

Ple Municipal Extraordinari (02/11/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró.

Ordre del dia

Decret
8646/2010 de 27 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple municipal extraordinari sessió del 2 de novembre de 2010
Òrgan: SECRETARIA GENERAL
 
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimarts 2 de novembre de 2010, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
                                                                     ORDRE DEL DIA
 
 
1         Formació de les meses electorals per a les Eleccions al Parlament de Catalunya de 28 de novembre de 2010.
 
 
 
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor