Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Extraordinari (18/06/2010)

Escoltar

Ple Municipal Extraordinari (18/06/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ple Municipal

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària urgent que tindrà lloc el proper divendres 18 de juny de 2010,  a les  9 hores del matí,  a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Declaració d’urgència de la sessió.

DICTAMENS

ALCALDIA

2 Aplicació del  Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, als electes locals i personal directiu del sector públic de l’ajuntament de Mataró.   

CMI DE SERVEIS CENTRALS
-Direcció de Recursos Humans-

3 Aplicació del Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, al personal de l’Ajuntament de Mataró i als seus organismes autònoms.

4 Adaptació de la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual de l’any 2010 al Reial Decret 8/2010, de 20 de maig.

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar 

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor