Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari. (14/01/2010)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari. (14/01/2010)

Primer Ple de l'any 2010.

Dia
Hora
Lloc
Saló de Sessions de l'Ajuntament de Mataró. La Riera, 48.
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
148/2010 d'11 de gener
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ple municipal ordinari sessió del 14 de gener del 2010
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

 

 En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 14 de gener de 2010, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 ORDRE DEL DIA
 
1         Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 3 de desembre de 2009.
 
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           DECLARACIONS INSTITUCIONALS
          
3         Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per instar a l’Autoritat del Transport Metropolità a la congelació de les tarifes del transport públic per a l’any 2010.
 
 
 
           DICTAMENS
 
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
 
           -Llicències d’Activitats-
 
4         Ratificació del decret d’Alcaldia 9640/2009, en virtut del qual es resol executar i donar-se per assabentat de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estima parcialment el recurs ordinari núm. 373/2007, interposat per Telefónica Móviles España, SA, contra l’Ordenança municipal per a la instal•lació i funcionament d’instal•lacions de radiocomunicació de Mataró.
          
 
 
           CMI DE SERVEIS CENTRALS
 
           -Servei de Gestió Econòmica-
 
5         Concessió demanial a favor de la Mercantil Beta 16, SA, per construir i utilitzar un túnel subterrani en el subsòl del carrer Overlocaire, per connectar 2 naus industrials
 
 
           -Servei de Secretaria General- 
 
6         Acceptar la donació de l’arxiu fotogràfic de la família Prims a la ciutat de Mataró.
 
7         Acceptar la donació del fons documental del Sr. Melcior de Palau i Cruzate a la ciutat de Mataró.
 
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
8         Modificació del contracte de gestió del servei públic de transport col•lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”.
 
 
 
           CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
          
           -Servei d’Obres-
 
9         Aprovació de la proposta de conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat per a la construcció de l’escola Marta Mata.
 
 
           -Servei d’Urbanisme-
 
10       Aprovació del Text Refós del Pla Especial “Touring Club”.
 
 
 
           CMI DE SERVEIS PERSONALS
 
           -Institut Municipal d’Educació- 
          
11        Nomenament d’un nou vocal del Consell Plenari de l’IME, per substitució, en representació del Comitè d’Empresa.
 
12        Nomenament d’un nou vocal del Consell Plenari de l’IME, per substitució, en representació dels directors/es de l’escola pública
 
 
           -Conselleria delegada de Cultura-
 
13        Nomenament d’un nou vocal de la Comissió del Nomenclàtor i inclusió de nous vials al nomenclàtor de la ciutat
 
 
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
          
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
14        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en relació amb la querella presentada pel Fiscal arran del desmuntatge i emmagatzematge de la nau de Can Fàbregas i de Caralt.
 
15        Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè l’ajuntament s’impliqui en el compliment de les penes substitutòries de treballs comunitaris, com a política de prevenció i de seguretat.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
          
16        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l’exclusió de l’àrea de rehabilitació integral del centre històric i l’eixample de Mataró dels ajuts corresponents al Pla estatal d’habitatge i rehabilitació 2009-2012.
 
17        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació del carrer Burriac.
 
18        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la incorporació d’agents a la Policia Local prevista per aquest 2010.
 
19        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el dèficit de determinats metges especialistes als centres d’atenció primària de la nostra ciutat.
 
20        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’assegurança obligatòria que han de tenir les comunitats de propietaris.
 
21        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la situació del Festival Cruïlla de Cultures
 
22        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a un aparcament al solar d’IVECO PEGASO
 
23        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la querella presentada pel Fiscal contra l’Alcalde i una lletrada d’aquest Ajuntament.
 
24        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les destrosses causades pel temporal.
 
25        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la querella de la Fiscalia a l’Alcalde de Mataró.
 
  

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor