Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal, sessió extraordinària (23/07/2010)

Escoltar

Ple Municipal, sessió extraordinària (23/07/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ple Municipal

Ordre del dia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper divendres 23 de juliol de 2010,  a les  9 hores del matí,  a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CMI DE SERVEIS CENTRALS
-Direcció Serveis Econòmics-

1 Modificació del pressupost de l’exercici 2010 de l’Ajuntament, de l’Institut Municipal d’Educació i de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica.

2 Aprovar l’actualització del Pla de Sanejament Financer i l’Escenari Pressupostari Plurianual 2009-2012, de l’Ajuntament de Mataró.

3 Aprovar la concertació d’operacions de  préstec de l’Ajuntament, d’import 11.591.134,20 € per finançar inversions.

CMI DE SERVEIS PERSONALS
-Consellera delegada de Cultura-

4 Inclusió de nous vials al nomenclàtor de la ciutat.

L'ALCALDE Joan Antoni Baron Espinar 

En dono fe, EL SECRETARI GENERAL Manuel Monfort Pastor