Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal Àrea d'Adiminstració i Atenció Ciutadana (21/07/2011)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal Àrea d'Adiminstració i Atenció Ciutadana (21/07/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia


ORDRE DEL DIA COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana, us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.

Dia: 21 de juliol de 2011
Hora: 9’00
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró


ORDRE DEL DIA

1 Constitució de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana


2 Despatx oficial.


3 Donar compte de decrets signats de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana


4 Propostes al Ple

ALCALDÍA

• Moció de l’Alcaldia sobre determinació del nombre, funcions i retribucions del personal eventual

SERVEI DE GESTIÓ ECONÓMICA-SECCIÓ DE PATRIMONI

• Declaració d'extinció de la llicència d'ús atorgada en relació a la finca del carrer Galícia, 213, de Mataró, i requeriment a l'ocupant per tal que retorni a l'Ajuntament la possessió de la finca

• Desafectació de la finca municipal inscrita al Registre de la Propietat 1 de Mataró, Volum 3774, Llibre 436, Finca 25556, per cedir-la al Servei Català de la Salut, amb la finalitat de destinar-la a la prestació del servei públic sanitari (finca situada entre els carrer Verge de Guadalupe i la Boixa)

• Desafectació de l'habitatge 5è B, escala A, de l'edifici del carrer Madoz, 28-30

• Sol.licitar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catlaunya autorització prèvia per desafectar l'habitatge 2n B, escala A, de l'edifici del carrer Madoz, 28-30


5 Propostes a la Junta de Govern

SERVEI DE GESTIÓ ECONÓMICA-SECCIÓ DE PATRIMONI


• Arrodoniment de l'import de 298.958,83 euros destinat a ampliar el capital de PROMOCIONS URBANISTIQUES DE MATARO, SA, a la xifra de 298.701,97 euros, per tal que sigui un múltiple exacte del valor nominal de les accions de l'esmentada mercantil

• Assabentament de la sentència de 26 d'abril de 2001, dictada pel jutjat de 1a Instància 1 de Mataró, que estimà íntegrament la demanda de desnonament per falta de pagament de l'habitatge del carrer Joan Maragall, 8-12, 4t 2a, de Mataró, interposada per aquest Consistori

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

• Declaració de compatibilitat segona activitat Sr. Xavier Sánchez Moragas (activitat pública com a docent en temes relacionats amb el consum)

• Declaració de compatibilitat segona activitat Sr. Xavier Benet Terrats (activitat privada com a arquitecte tècnic)


SECRETARIA GENERAL

• Ratificar Decret d'alcaldia 4609/2011 de 30 de juny, de Festes Locals per a l'any 2012


6 Precs i preguntes


Mataró, 18 de juliol de 2011.
El secretari de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana

 


Manuel Monfort Pastor