Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Via Pública (26/01/2011)

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Via Pública (26/01/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de Via Pública. Pl. Granollers, 11
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

ORDRE DEL DIA 
Sessió ordinària de la COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE VIA PÚBLICA
Dia : Dimecres, 26 de gener de 2011.
Hora : 9,00 h
Lloc: Sala de reunions de Via Pública. Pl. Granollers, 11
 
1.      Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 
 
2.      Despatx oficial.
 
3.      Donar compte decrets signats de Via Pública.
 
4.      Línies d’actuació.
 
Àrea
 
4.1.     Planificació temporada platja  2011.
 
Policia Local
 
4.2.     Balanç de seguretat de la ciutat 2010.
4.3.     Estadístiques trimestrals del SMIV.
4.4.     Estadístiques trimestrals del servei de grua.
4.5.     Estadístiques trimestrals foto-vermell.
 
Mobilitat
 
4.6.     Enquesta de qualitat del servei de Mataró Bus 2010.
4.7.     Tarifes bus i tarifes taxi 2011.
 
GINTRA
 
4.8.     Cessió dels drets i obligacions derivats del contracte de gestió de l’aparcament              soterrani de la plaça Tomás y Valiente per part de l’empresa Estacionamientos y Servicios, SA a l’empresa ESCAPARK, SL, així com la posterior transmissió de la totalitat de les participacions representatives del capital social de ESCAPARK SL a favor de MUTUAMAD INVERSIONES.
 
 
5.      Propostes a la Junta de Govern Local
           
            Àrea de Via Pública
 
5.1 Donar compliment al contingut de la sentència 343/10, 11de novembre de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 381/2009 2B contra la resolució formulada per Decret 2464/2009, de 23 de març, del Conseller Delegat de Via Pública sobre infracció de trànsit.
 
5.2 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència 284/10, 22de novembre de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 7 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 203/2009 contra la resolució formulada per Decret 1657/2009, de 26 de febrer, del Conseller Delegat de Via Pública sobre infracció de trànsit.
 
5.3 Imposar a   S. N. L., una sanció de 2.404,05,-euros, una sanció de 400,-euros, una sanció de 200,51-euros i una sanció de 600,-euros, per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
5.4 Imposar a J. M .M. una sanció de 2.404,05,-,euros, una sanció de 400,-euros i una sanció de 200,51 -euros per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
5.5 Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per J. L. F., i imposar la sanció de 1.200.- euros per infracció molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
5.6 Imposar a G. M. una sanció de 2.404,05,-,euros, una sanció de 200,51 -euros i una sanció de 400,-euros per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s . en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
5.7 Imposar a  S. L. O. una sanció de 2.404,05,-,euros, una sanció de 300,51-euros, una sanció de 500,-euros i una sanció de 600,-euros per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
 
5.8 Desestimar les al·legacions formulades per E. M. M., i imposar-li una sanció de 300,51-euros, per    infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos .
 
 
5.9 Imposar a J. L. M. una sanció de 300,51 -euros per infracció greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
.
 Imposar a J. F. D. una sanció de 200,51 -euros per infracció greu en matèria de
 
6.      Temes sobrevinguts.
 
 
7.      Precs i preguntes.
 
 
La secretària de la CMI de Via Pública
 
 
 
 
Nonis Massaguer.
Mataró, 19 de gener de 2011.