Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municpal Informativa de Serveis Centrals (26/05/2011)

Escoltar

Comissió Municpal Informativa de Serveis Centrals (26/05/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.
 
Dia: 26 de maig de 2011
Hora: 9’10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
 
 
ORDRE DEL DIA
 

1.   Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta número 7 de la sessió del dia 28 d’abril de 2011.

2.   Despatx oficial.
 
 
3.   Donar compte de decrets signats de Serveis Centrals
 
De 21/04/11 a 23/05/11
 
4.         Propostes a la Junta de Govern
 
DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS
 
            SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS
 
- Modificació del contracte de gestió del servei públic de suport a la llar i atenció a les persones, per ampliació en 630.196,25 euros, IVA inclòs. (Exp. 13/2008)
 
 
SECRETARIA GENERAL
 
- Donar compliment de la Sentència número 141/2011, de 31 de març de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu numero 17 de Barcelona, que estima el recurs contenciós administratiu numero 96/2010, interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat administrativa patrimonial de danys causats a l’impactar un contenidor contra el vehicle matricula 9433-DJK.  (AGC15/09)
 
 
 
- Donar-se per assabentada de la Sentència número 324/2011, de 16 de març de 2011, dictada per la Secció Quarta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el Rotlle d’Apel·lació número 98/2009, interposada contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, recaiguda en el Procediment Ordinari número 664/2007 que va desestimar la demanda interposada contra la denegació de la reclamació de responsabilitat administrativa patrimonial per caiguda en el CEIP Camí del Cros. AGC93/06)
 
 
5.Precs i preguntes
 
6.Aprovar l’acta número 8 corresponent a la sessió d’avui
 
 
La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals.
 
 
Immaculada Pruna Ribas
 
 
Mataró, 24 de maig de 2011