Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de la societat Gestió Integral de Trànsit Mataró S.L. (GINTRA) (29/03/2011)

Escoltar

Consell d'Administració de la societat Gestió Integral de Trànsit Mataró S.L. (GINTRA) (29/03/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de PUMSA
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Mataró, 23 de març de 2011 

Benvolgut/da senyor/a,
 
Em plau convocar-los a la sessió ordinària del Consell d'Administració de la societat Gestió Integral de Trànsit Mataró S.L., el dia 29 de març de 2011 a les 18:00 hores, a la sala de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 1a planta, despatx núm. 9, i amb el següent Ordre del Dia:
 
1.        Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta corresponent a la reunió del dia 30 de novembre de 2010.
 
2.        Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.
 
3.        Proposta formulació dels comptes anuals abreujats de l’exercici 2010.
.
4.        Presentació de la Memòria de Gestió de l’any 2010.  
 
5.        Balanç de les actuacions de Gintra en el mandat 2007-2011 
 
6.        Sobrevinguts.
 
7.        Precs i preguntes.
 
 
A l’espera de la seva assistència i participació, el saludo cordialment,
 
 
El President del Consell d’Administració
 
 
Francesc Melero Collado