Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari de l'IME (22/02/2011)

Escoltar

Consell Plenari de l'IME (22/02/2011)

Consell Plenari de l'IME (22/02/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
IME

Ordre del dia

 
CONSELL PLENARI DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

 
Dia: 22 de febrer de 2011
1ª Convocatòria: 18.45 hores
2ª Convocatòria: 19.00 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Mataró. La Riera 48, 1r pis
 
 
Per indicació de la presidenta de l’IME us convoco a la reunió ordinària del Consell Plenari en la data i lloc que consten en l’encapçalament, amb l’ordre del dia següent:
 
1.       Lectura i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 21 de setembre de 2010.
 
2.       Despatx Oficial.
 
3.       Propostes al Consell:
 
3.1.    Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Institut Municipal d’Educació de l’any 2011
 
3.2.    Ratificar el decret número 1808/2010, de 9 de desembre, d’ampliació del contracte de diversos serveis de suport a l’estudi dins el Pla Educatiu d’Entorn per al curs 2010-2011
 
3.3.    Ratificar el decret número 56/2011, de 28 de gener, d’aprovació de la convocatòria i bases particulars de les subvencions per a projectes educatius de l’IME. Menjadors escolars. Convocatòria 06/2011
 
3.4.    Donar compte del decret 1230/2010, de 2 de setembre, de contractació, per via d'urgència, del senyor Gabriel Cano García com a professor titular de l'IES Miquel Biada amb un contracte temporal
 
3.5.    Donar compte del decret d’Alcaldia 9365/2010, de 22 de novembre, sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró per a la realització de Programes de Qualificació Professional Inicial, organitzats en la modalitat Pla de Transició al Treball, per a l’any 2011
 
3.6.    Donar compte del decret número 1703/2010, de 24 de novembre, sobre contractació, per via d'urgència, de la senyora Lidia Galiana Villatoro com a educadora de les EB per substitució de la titular en situació de baixa per IT.
 
 3.7.    Donar compte del decret número 1704/2010, de 24 de novembre, sobre contractació, per via d'urgència, de la senyora Lidia Galiana Villatoro com a educadora de les EB per substitució de la titular en situació de baixa per IT
 
3.8.    Donar compte del decret 1707/2010, de 24 de novembre, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Esther García Gironés com a educadora de les EB per substitució de la titular en situació de permís per assumpte propi sense retribuir
 
3.9.    Donar compte del decret 1708/2010, de 25 de novembre, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Maria Gomis Mayol com a prof. tit. superior de l'EMMM per substitució de la titular en situació de baixa per IT
 
3.10.Donar compte del decret 1796/2010, de 7 de desembre, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Míriam Pastor Gaigeant com a educadora de les EB amb un contracte eventual per circumstàncies de la producció
 
3.11.Donar compte del decret número 1938/2010, de 22 de desembre, de modificació de la composisció del Comitè de Seguretat i Salut en el treball de l'Institut Municipal d'Educació.
 
3.12.Donar compte del decret número 1996/2010, de 31 de desembre, sobre contractació, per via d'urgència, de la senyora Maria Gomis Mayol com a profressora titular superior de l'EMMM per substitució de la titular en situació de baixa per maternitat.
 
3.13.Donar compte del decret 2/2011, d’11 de gener, d’aprovació del Protocol de col·laboració entre l’Escola Municipal de Música i la Sala Cabanyes de Mataró
 
3.14.Donar compte del decret d’Alcaldia 334/2011, de 14 de gener, d’acceptació de la subvenció per a l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys en situacions socioeconòmiques desfavorides corresponent al curs 2010-2011
 
3.15.Donar compte del decret 30/2011, de 20 de gener, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Marta Badia Canudas com a mestra d'adults del CFA Can Noè amb un contracte d'interinitat per substitució de la titular en situació de baixa per IT
 
3.16.Donar compte del decret 31/2011, de 21 de gener, d’acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per a les despeses de transport escolar de la campanya “coneguem els nostres parcs” corresponent a l’exercici 2011
 
3.17.Donar compte del decret 32/2011, de 21 de gener, d’aprovació del protocol de col·laboració entre l’Escola Municipal de Música i l’Escola Germanes Bertomeu de Mataró per dur a terme un projecte d’educació musical específic
  
3.18.Donar compte del decret 57/2011, de 28 de gener, d’aprovació del protocol de col·laboració entre l’Escola Municipal de Música i l’Escola Montserrat Solà de Mataró per dur a terme un projecte d’educació musical específic
 
3.19.Donar compte del decret 67/2011, de 3 de febrer, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Sara Pastor Piqué com a mestre taller del PQPI amb un contracte d'interinitat per substitució de la titular en situació de permisos retribuïts
 
3.20.Donar compte del decret 76/2011, de 8 de febrer, d’augment de ràtio a l’aula de lactants de la llar d’infants municipal Les Figueretes
 
4.       Propostes al Ple
 
5.       Informacions de la Presidència.
 
6.       Precs i preguntes.
 
 
Mataró, 17 de febrer de 2011
 
 
 
 
La secretària
 
 Montserrat Cabré i Roca
 
Nota: els expedients restaran a disposici ó dels membres del Consell Plenari a partir de la recepció d’aquesta convocatòria a la seu de l’IME (baixada de les Figueretes, 1, 2n pis). Horari: de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 hores i divendres de 8.00 a 15.00 hores.