Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari de l'IME (26/04/2011)

Escoltar

Consell Plenari de l'IME (26/04/2011)

Consell Plenari de l'IME (26/04/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Institut Municipal d'Educació

Ordre del dia

 

 
CONSELL PLENARI DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

 
Dia: 26 d’abril de 2011
1ª Convocatòria: 18.45 hores
2ª Convocatòria: 19.00 hores
Lloc: Sala de Lleons de l’Ajuntament de Mataró. La Riera 48, 1r pis
 
Per indicació de la presidenta de l’IME us convoco a la reunió extraordinària del Consell Plenari en la data i lloc que consten en l’encapçalament, amb l’ordre del dia següent:
 
1.       Lectura i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 22 de març de 2011.
 
2.       Despatx Oficial.
 
3.       Propostes al Consell:
 
3.1.    Aprovar el Projecte Educatiu de Centre de l’Escola Municipal de Música
 
3.2.    Aprovar, inicialment, el Compte General de l’IME de l’exercici 2010.
 
3.3.    Aprovar les bases de selecció per a la creació d’una llista d’espera d’aspirants a contractes temporals per cobrir places vacants o substitucions d’educador/a de primer cicle d’educació infantil de l’IME, mitjançant el sistema de concurs.
 
3.4.    Aprovar les bases de selecció per a la creació d’una llista d’espera d’aspirants a contractes temporals per cobrir places vacants o substitucions de personal docent de l’IME.
 
3.5.    Ratificar el decret 368/2011, de 30 de març, d’atorgament d’ajut individualitzat per l’assistència escolar a una alumna de l’Escola Municipal de Música, corresponent al curs 2010-2011.
 
3.6.    Ratificar el decret 370/2011, de 30 de març, d’atorgament d’ajut individualitzat d’escola bressol municipal per al període d’abril a juny de 2011.
 
3.7.    Ratificar el decret 398/2011, d’1 d’abril, d’aprovació de les bases de selecció per a la creació d’una llista d’espera d’aspirants a contractes temporals per a cobrir places vacants o substitucions en places de personal de neteja mitjançant el sistema de concurs, de l’IME.
 
3.8.    Ratificar el decret d’atorgament de les subvencions concedides per a projectes educatius de l’IME de l’any 2011: menjador escolar
  
3.9.    Donar compte del decret 365/2011, de 30 de març,de contractació, per via d'urgència, del senyor Antonio Lobato Benítez com a professora titular B de l’Institut Miquel Biada amb un contracte d'interinitat per substitució de la titular en situació de baixa per IT.
 
3.10.Donar compte del decret 366/2011,de 30 de març de contractació, per via d'urgència, de la senyora Maria Gomis Mayol com a professora titular superior de l'Escola Municipal de Música amb un contracte d'interinitat per substitució de la titular en situació de permisos retribuïts de maternitat considerat d'alletament.
 
3.11.Donar compte del decret 367/2011, de 30 de març, de contractació, per via d'urgència, de la senyora Marta Badia Canudas com a mestra d'adults del CFA Can Noè amb un contracte d'interinitat per substitució de la titular en situació de permisos retribuïts de maternitat considerat d'alletament.
 
3.12.Donar compte del decret 411/2011, de 7 d’abril, de contractació, per via d'urgència, del senyor Marc Castañe Luna com a professor titular A de l'Institut Miquel Biada amb un contracte d'interinitat per substitució del titular en situació de permís no retribuït.
 
4.       Propostes al Ple:
 
4.1.    Aprovar inicialment i sotmetre al Ple la modificació de la plantilla de l'IME per a l'any 2011.
 
4.2.    Aprovar inicialment i sotmetre al Ple la modificació de la relació de llocs de treball de l'IME per a l'any 2011.
 
5.       Informacions de la Presidència.
 
6.       Precs i preguntes.
 
Mataró, 14 d’abril de 2011
 
 
La secretària
 
 
 
Montserrat Cabré i Roca
 
Nota: els expedients restaran a disposici ó dels membres del Consell Plenari a partir de la recepció d’aquesta convocatòria a la seu de l’IME (baixada de les Figueretes, 1, 2n pis). Horari: de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 hores i divendres de 8.00 a 15.00 hores.