Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell PUMSA (26/04/2011)

Escoltar

Consell PUMSA (26/04/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Benvolgut/da senyor/a,

Em plau convocar-los a la sessió ordinària del Consell d'Administració de Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A., (PUMSA), que tindrà lloc el proper dia 26 d’abril a les 19,00 hores, a la sala de reunions de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 1a planta, despatx núm. 9, i amb el següent Ordre del Dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta corresponent a la reunió del dia 29 de març de 2011.

2. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

3. Proposta formulació dels comptes anuals consolidats de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ S.A. i les societats dependents i l’Informe de Gestió consolidat de l’exercici 2010.

4. Proposta renovació de les següents pòlisses:
a) Pòlissa de crèdit formalitzada amb La Caixa per import d’1.500.000 €
b) Pòlisses de crèdit formalitzades amb Caja Madrid i Banc Sabadell per import de global de 17.500.000 €.

5. Proposta autorització per avalar a GINTRA per la renovació de la pòlissa contractada amb La Caixa.

6. Proposta adjudicació de la licitació convocada per la venda de 4 parcel.les per construir habitatges amb protecció oficial a l’àmbit de la Ronda Barceló (parcel.la IIa, IIb, IIIa i IIIb).

7. Proposta adjudicació de la licitació convocada relativa a les obres de condicionament del local destinat a restaurant dins l’edifici del coneixement (edifici B), de la seu del TecnoCampusMataró, per encàrrec de la Fundació Titular.

8. Proposta delegació de competències per l’adjudicació de les obres d’enderroc de les construccions existents en la fase 2 de l’àmbit de la Ronda Barceló, a favor de la Mesa de Contractació designada.

9. Proposta pròrroga de la vigència l’acord marc formalitzat per homologar agents de la propietat immobiliària.

10. Sobrevinguts.

11. Precs i Preguntes.

A l’espera de la seva assistència i participació, el saludo cordialment,

El President del Consell d’Administració

Ramon Bassas Segura