Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Rector de l'IMAC (28/03/2011)

Escoltar

Consell Rector de l'IMAC (28/03/2011)

Convocatòria del Consell Rector

Dia
Hora
Lloc
Sant Josep num.9, 1r. pis.
Organisme
IMAC

Ordre del dia

Per indicació del President, senyor Sergi Penedès i Pastor, us convoco a la sessió del CONSELL RECTOR de l’INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL

Dia: Dilluns 28 de març de 2011
Hora 1a. convocatòria :
19.00
Hora 2a. convocatòria : 19.15
Lloc: Sant Josep num.9, 1r. pis.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes de la sessió de 10 de desembre de 2010

2. Informacions de Presidència

3. Donar compte dels Decrets de la Presidència

3.1. Decret 1649/2010. Contractació tècnic auxiliar cultura

3.2. Decret 54/2011. Ampliació contracte tècnic auxiliar de cultura de 25 hores setmanals a temps complert

3.3. Decret 138/2011. Aprovació de la Liquidació del pressupost de l’IMAC de l’exercici 2010

4. Ratificació dels Decrets de la Presidència

4.1. Decret 1793/2010. Acceptació subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat per la consolidació i conservació dels mosaics i revestiments de Torre Llauder per als exercicis 2010-2011

4.2. Decret 1/2011. Adjudicació del contracte de serveis de so i llums de suport a les activitats de l’IMAC

4.3. Decret 60/2011 Aprovació dels Plecs de clàusules administratives particular i de condicions tècniques per contractar la Direcció i Gestió integral de Can Xalant.

5. Acceptació subvencions

5.1. Acceptació Subvenció Generalitat Sarau de Circ

5.2. Acceptació Subvencions Institut Català d’Energia per a la millora de l’estalvi i eficiència energètica.

6. Precs i preguntes


La Secretària Delegada
Rosa Maria Vila Carrau

Mataró, 21 de març de 2011