Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal extraordinari (25/07/2011)

Escoltar

Ple Municipal extraordinari (25/07/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
5289/2011 de 21 de juliol
Assumpte: Ordre del dia Ple Municipal extraordinari que tindrà lloc el dilluns 25 juliol de 2011
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors regidors i senyores regidores que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 25 de juliol de 2011, a les 9 hores del matí, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


Alcaldia

1 Moció de l'Alcaldia sobre determinació del nombre, funcions i retribucions del personal eventual.

2 Nomenament de la Directora de l’Institut Municipal d’Educació.

3 Nomenament de la Directora de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor