Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari (08/06/2011)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari (08/06/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3954/2011 de 3 de juny
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió del 8 de juny del 2011
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dimecres 8 de juny de 2011, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 4 de maig de 2011.

 


L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor