Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de Via Pública i Serveis Territorials (24/04/2012)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de Via Pública i Serveis Territorials (24/04/2012)

Comissió Informativa Municipal de Via Pública i Serveis Territorials (24/04/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions Edifici de Vidre.
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA
COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA.

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials i Via Pública, us convoco a la sessió ordinària número 9.

 

Dia: 24 d’abril de 2012.
Hora: 9.15h.
Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre.

 


1. Acta anterior del dia 3 d’abril de 2012.

2. Despatx oficial

3. Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials i Via Pública.

Llistat general

3.1. Decrets de Serveis Territorials i Via Pública des del número 2189 fins al número 2560 des de la data 28.03.2012 fins a 18.04.2012.

4. Línies d’actuació

Manteniment i Serveis

4.1. Resposta al recurs de reposició referent a l’abonament, pels anys 2007 i 2008, de la retribució per objectius del contracte de gestió dels serveis de recollida de les fraccions resta, matèria orgànica, selectiva i voluminosos, de la neteja viària i neteja de platges.

4.2. Nou contracte per a la gestió de les deixalleries.

Via Pública

4.3. Conveni Creu Roja: salvament i socorrisme platges temporada 2012.

4.4. Estadístiques trimestrals del SMIV.

4.5. Estadístiques trimestrals del servei de grua.

4.6. Estadístiques trimestrals del foto-vermell.

4.7. Donar compte del decret d’alcaldia núm. 2507/2012 de 16 d’abril de nomenament de membres del Consell Municipal de Mobilitat.

5. Propostes a la Junta de Govern Local

Llicències , Disciplina d’Obres i d’Activitats.

5.1. Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 140/2011 interposat contra la denegació de llicència de legalització d’obres al c. Jaume Ibran, 15-17.

Via Pública

5.2. Imposar a G.P.F. una sanció de 2.404,05 euros per una infracció molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (expedient 95/12).

5.3. Concessió medalles al Mèrit professional amb motiu del Dia de la Policia Local de Mataró (expedient 17/12).


6. Propostes al Ple

Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge

6.1. Aprovar el text refós (segon) de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal “Entorns del carrer Biada”.


6.2. Aprovació conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge per l’any 2012.

6.3. Aprovació conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a la Borsa de Mediació per al lloguer social per l’any 2012.


7. Precs i preguntes

 

 

 


La secretària de la CIM de Serveis Territorials i Via Pública.
 

 


Elisabeth Massó i Sanabre


Mataró, 20 d’abril de 2012.

 

 

 

 


NOTA: ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REUNIONS DE L’EDIFICI DE VIDRE, 2ª PLANTA, DESPATX Nº 13.