Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials i Via Pública (06/03/2012)

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials i Via Pública (06/03/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de reunions Edifici de Vidre
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA
COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA.

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, us convoco a la sessió ordinària número 5.

 

Dia: 6 de març de 2012.
Hora: 9h.
Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre.

1. Acta anterior del dia 21 de febrer de 2012.

2. Despatx oficial

3. Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials i Via Pública.

Llistat general

3.1. Decrets de Serveis Territorials des del número 1198 fins al número 1535 des de la data 16.02.2012 fins a 29.02.2012.

4. Línies d’actuació

Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat

4.1. Decret sobre treballs preparatoris per la modificació del PGOM “Equipaments c/Baldomer Vila..

4.2. Decret d’aprovació definitiva de la reparcel•lació econòmica de Vallveric.

4.3. Decret d’aprovació definitiva del projecte d’urbanització del carrer de la Foneria (Vallveric).

4.4. Fons Feder.

4.5. Donar compte del decret d’Alcaldia 1291/2012 de 20 de febrer, sobre nomenament membres Consell Municipal de Medi Ambient

5. Propostes a la Junta de Govern Local

Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat

5.1. Aprovació inicial del PMU del sector discontinu “Riera de Cirera-Rocafonda”.

Habitatge i Llicències urbanístiques

5.2. Ordre de retirada de rètol a l’av. Gatassa, 97-101, bxs 2a.

5.3. Ordre de retirada de rètol a La Riera, 37, bxs.

5.4. Desestimar el recurs de reposició contra l’ordre de retornar dos locals al seu estat inicial i cessar en l’ús d’habitatge, al c. Rocafonda, 5 bxs i 7 bxs.

6. Precs i preguntes

La secretària de la CIM de Serveis Territorials i Via Pública.
Elisabeth Massó i Sanabre

Mataró, 2 de març de 2012.

NOTA: ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REUNIONS DE L’EDIFICI DE VIDRE, 1ª PLANTA, DESPATX Nº 9.