Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) (28/03/2012)

Escoltar

Consell Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) (28/03/2012)

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per ordre del PRESIDENT DE L’IMPEM, es convoca la reunió ordinària que tindrà lloc el dia 28 de març a les 18.00 h. en primera convocatòria i a les 18.30 h. en segona convocatòria, a la sala de reunions de l’edifici del c/Herrera nº 70, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes de les reunions celebrades els dies 18 de gener i 7 de març

2. Informacions

General

2.1 Integració Organismes Autònoms.

2.2 Pressupost definitiu 2012.

2.3 Donar compte de la liquidació pressupostària de l’exercici 2011.

2.4 Contractacions de personal temporal. Aplicació del RD 20/2011 de 30 de desembre

2.5 Mesures d’ estalvi.

2.6 Modificació de la web municipal.

2.7 Consell Econòmic i Social de Mataró

2.8 TCM: evolució estudiants i ocupació del Parc

Servei de promoció de ciutat i comerç

2.9 Pla de dinamització del Port de Mataró.

2.10 Convenis de col·laboració amb agents socioeconòmics

2.11 El Corte Inglés

2.12 Campanya “Collits a casa”

Servei de teixit empresarial

2.13 Estatuts Associació Maresme Marítim

2.14 Assemblea d’ACTE

Servei d’ocupació

2.15 Darrers processos de col·locació de personal ( Consum, Hotel Atenea, i Mercadona) i de recol·locació de personal (SunnyDelight)

2.16 Proposta Pla de Formació Continua 2012-2013

2.17 Evolució dels usos del servei

3. Precs i preguntes

El secretari delegat
Jordi Gayete Valls

Mataró, 23 de març de 2012