Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari de l'IME (26/03/2012)

Escoltar

Consell Plenari de l'IME (26/03/2012)

Consell Plenari de l'IME (26/03/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró. La Riera 48, 1r pis
Organisme
Institut Municipal d'Educació

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

Dia: 26 de març de 2012
1ª Convocatòria: 19.15 hores
2ª Convocatòria: 19.30 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Mataró. La Riera 48, 1r pis
  
Per indicació del president de l’Institut Municipal d’Educació, us convoco a la sessió extraordinària del Consell Plenari en la data, hora i lloc que consten en l’encapçalament, amb l’ordre del dia següent:
 
 
1.       Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell Plenari de l’IME de data 30 de gener de 2012.
 
2.       Despatx oficial.
 
3.       Línies d’actuació:
 
3.1.    Informar sobre el procés de preinscripció curs 2012-2013.
  
4.       Propostes al Consell:
 
4.1.    Aprovar el nomenament del nou vocal de la Junta Executiva de l’IME en representació del Grup Municipal d’ICV-EUiA.
 
4.2.    Aprovar el calendari i els criteris que regiran el procés de preinscripció i matriculació a les escoles bressol municipals.
 
4.3.    Aprovar el calendari i els criteris que regiran el procés de preinscripció i matriculació a l’Escola Municipal de Música de Mataró.
 
4.4.    Ratificar el decret número 66/2012, de 17 de febrer, d’atorgament d’un ajut extraordinari per a la quota d’escolarització d’un infant de l’escola bressol Cerdanyola, matriculat al curs escolar 2011-2012.

4.5.    Donar compte del decret d’Alcaldia número 1228/2012, de 17 de febrer, per tal de sol·licitar a Serveis Territorials del Maresme – Vallès Oriental del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la implementació d la zona única a la ciutat de Mataró a efectes de proximitat per al procés de preinscripció i matrícula per al curs escolar 2012-2013.

5.       Propostes al Ple:
 
5.1.    Aprovar la proposta de preus públics d’Escola Bressol, Escola d’Adults, Escola Municipal de Música, Centre de Formació Permanent Tres Roques, Institut Miquel Biada i altres activitats formatives de l’IME per al curs 2012-2013.
 
6.       Informacions de la Presidència
 
7.       Altres qüestions
 
 
 
Mataró, 22 de març de 2012
 
 
La secretària
 
 
 
Montserrat Cabré i Roca
 
 
 
Nota: els expedients restaran a disposici ó dels membres del Consell Plenari a partir de la recepció d’aquesta convocatòria a la seu de l’IME (baixada de les Figueretes, 1, 2n pis). Horari: de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 hores i divendres de 8.00 a 15.00 hores.