Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari de l'IME (30/01/2012)

Escoltar

Consell Plenari de l'IME (30/01/2012)

Consell Plenari de l'IME (30/01/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró. La Riera 48, 1r pis.
Organisme
Institut Municipal d'Educació

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

Dia: 30 de gener de 2012
1ª Convocatòria: 18.45 hores
2ª Convocatòria: 19.00 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Mataró. La Riera 48, 1r pis
 
 
Per indicació del president de l’Institut Municipal d’Educació, us convoco a la sessió ordinària del Consell Plenari en la data, hora i lloc que consten en l’encapçalament, amb l’ordre del dia següent:
 
 
1.       Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del Consell Plenari de l’IME de data 12 de desembre de 2011.
 
2.       Despatx oficial.
 
3.       Línies d’actuació:
 
3.1.    Informació sobre l’assessorament tècnic per l’estudi de viabilitat de l’Escola Municipal de Música de Mataró
 
3.2.    Informació sobre la situació actual de l’Espai infants i família
 
3.3.    Informació sobre l’inici del programa “Emprendre a la meva escola”
 
4.       Propostes al Consell:
 
4.1.    Aprovar la proposta de la convocatòria i bases particulars per a projectes de l’IME: menjador escolar.
 
4.2.    Ratificar el decret 1184/2011, de 28 de juliol, de resolució del procés de selecció per a la creació d’una llista d’espera d’aspirants a contractes temporals per cobrir places vacants o substitucions de personal docent de l’IME, mitjançant el sistema de concurs.
 
4.3.    Ratificar el decret 1773/2011, de 12 de desembre, d’acceptació i aplicació de la subvenció destinada a la realització dels PQPI del curs 2011-2012, concedida pel SOC.
  
4.4.    Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 7557/2011, de 15 de novembre, d’aprovació de l’addenda econòmica al Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró per al Pla Educatiu d’Entorn , per a les actuacions del curs 2011-2012.
 
4.5.    Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 7809/2011, de 24 de novembre, d’acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat per al foment de la reutilització de llibres de text per a l’Institut Miquel Biada corresponent al curs 2011-2012.
 
4.6.    Donar compte del decret d’Alcaldia núm. 7948/2011, de 30 de novembre, d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament de Mataró per a la realització de PQPI, organitzats en la modalitat PTT per a l’any 2012.
 
4.7.    Donar compte del decret 1793/2011, de 16 de desembre, de contractació, per via d’urgència, del senyor Abel Neila Vegas com a professor titular B de l’IES Miquel Biada amb un contracte d’interinitat per substitució de la titular en situació de baixa per IT.
 
4.8.    Donar compte del decret d’Alcaldia 8332/2011, de 21 de desembre, d’acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona consistent en donar suport al projecte “Escola Municipal de Música de Mataró” en el marc del Règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
 
4.9.    Donar compte del decret d’Alcaldia 8361/2011, de 22 de desembre, de nomenament dels representants dels Grups Municipals en el Consell Escolar Municipal de Mataró.
 
4.10.Donar compte del decret d’Alcaldia 8/2012, de 3 de gener, de nomenament d’un representant del Consell municipal de la Convivència com a membre del Consell Plenari de l’IME.
 
4.11.Donar compte del decret 8/2012, de 19 de gener, d’acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per a les despeses de transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres parcs” corresponent a l’exercici 2012.
 
4.12.Donar compte del decret d’Alcaldia 9/2012, de 3 de gener, de canvi en la designació de representant de l’Ajuntament de Mataró als Consells Escolars de centres docents de la ciutat.
  
5.       Informacions de la Presidència
 
6.       Precs i preguntes
 
 
 
Mataró, 26 de gener de 2012
 
 
La secretària
 
 
 
Montserrat Cabré i Roca
 
Nota: els expedients restaran a disposici ó dels membres del Consell Plenari a partir de la recepció d’aquesta convocatòria a la seu de l’IME (baixada de les Figueretes, 1, 2n pis). Horari: de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 hores i divendres de 8.00 a 15.00 hores.