Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria del Consell Rector de l'Institut Municipal d'Acció Cultural (IMAC) (15/03/2012)

Escoltar

Convocatòria del Consell Rector de l'Institut Municipal d'Acció Cultural (IMAC) (15/03/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sant Josep num.9, 1r. pis.
Organisme

Ordre del dia

Per indicació del President, senyor Joaquim Fernàndez i Oller, us convoco a la sessió del CONSELL RECTOR de l’INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL

Dia: Dijous 15 de març de 2012
Hora 1a. convocatòria : 19.30
Hora 2a. convocatòria : 20.00
Lloc: Sant Josep num.9, 1r. pis.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes de les sessions de 19 de gener i 2 de març de 2012

2. Informacions de Presidència
    2.1. Canvi representant grup municipal Plataforma per Catalunya
    2.2. Pressupost definitiu 2012
    2.3. Convocatòria subvencions
    2.4. Can Xalant
    2.5. Valoració Carnestoltes
    2.6. Les Santes 2012
    2.7. Organització IMAC

3. Acceptació donació senyora Elena de Torres

4. Adjudicació contracte de gestió dels serveis de muntatge de les instal•lacions elèctriques de suport a les festes populars i tradicionals de Mataró i altres actes al carrer

5. Donar compte dels Decrets de la Presidència
    5.1. Decret num. 125/102 Aprovació liquidació del pressupost de l’IMAC de l’exercici 2011
    5.2 Decret num. 170/2012. Contracte tècnic auxiliar Biblioteca Pompeu Fabra per substitució de compactació alletament i reducció 1/3 de jornada

6. Precs i preguntes

La Secretària Delegada
Rosa Maria Vila Carrau

Mataró, 9 de març de 2012