Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (09/01/2012)

Escoltar

Junta de Govern Local (09/01/2012)

Junta de Govern Local (09/01/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l' Ajuntament de Mataró
Organisme

Ordre del dia

DECRET
11/2012 de 4 de gener
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 9 de gener del 2012
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 9 de gener del 2012, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 19 de desembre del 2011.


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme-

3 Donar compte de la Sentència 318 de 12/12/2011 del Jutjat Contenciós Administratiu nº 13 de Barcelona, que desestima el RCA interposat per la Candidatura d’Unitat Popular, contra l’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització del Pla de Millora Urbana PMU-001 àmbit Rda. Barceló-Fàbregas i de Caralt.

-Habitatge i Llicències urbanístiques-

4 Ordre d’enderroc del forjat de desdoblament part del volum de planta baixa, al c. de l’Overlocaire, 75.

5 Ordre de retirada excés d’alçada de tanca separació propietats, al c. Burriac, 10, 1r.

6 Ordre de retirada d’antena parabòlica al c. Lola Anglada, 8.

7 Ordre de retirada d’antena parabòlica i dos aparells d'aire condicionat al c. Pompeu Fabra, 28-30 bxs, cantonada c. Benet i Serra.

8 Ratificar diversos decrets de concessió d’ajuts per a obres de rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda–El Palau, dins la convocatòria de la Llei de Barris, des del 25 de novembre a l’1 de desembre de 2011.

-Serveis i Manteniment-

9 Ratificació del decret 8359/2011, de 22 de desembre de la regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i Via pública, que sol•licita a l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya ajuts per una sèrie d’actuacions en el marc del Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor