Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (18/06/2012)

Escoltar

Junta de Govern Local (18/06/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons del Ajuntament de Mataró
Organisme
Secretaria General. Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3937/2012 de 14 de juny
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 18 de juny del 2012

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 18 de juny del 2012, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 4 de juny del 2012

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Gestió Econòmica-

3 Donar compte de l’estat d’execució del pressupost (mes d’abril)

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat-

4 Aprovació inicial del PE per la línia d’enllaç a 25kv des de Mataró fins a Arenys al seu pas pel camí de les Cinc Sènies, promogut per ENDESA DISTRIBUCIÓN ÈLECTRICA SL

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

5 Ratificar diversos decrets de concessió d’ajuts per a obres de rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda–El Palau, dins la convocatòria de la Llei de Barris, des del 26 d’abril al 29 de maig de 2012

-Serveis i Manteniment-

6 Proposta d’adhesió a l’Acord Marc per al servei de gestió de residus especials municipals procedents de deixalleria.

-Via pública-

7 Donar compliment al contingut de la sentència de 24 d’abril de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 9 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 324/2010-F contra la resolució formulada per Decret núm. 4163/2010, de 17 de maig, del Conseller Delegat de Via Pública en matèria de civisme.

8 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 119/2012, de 26 d’abril de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 106/2011-3 contra la resolució formulada per Decret núm. 9519/2010, de data 25 de novembre de 2010, del Conseller Delegat de Via Pública en matèria de trànsit.

9 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor