Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta Govern Local (17/09/2012)

Escoltar

Junta Govern Local (17/09/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET 5464/2012 de 13 de setembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 17 de setembre del 2012.
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 17 de setembre del 2012, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 3 de setembre del 2012

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

SECRETARIA GENERAL

3 Donar compliment de la Sentència número 177, de 12 de juliol de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 10/2011, que estima parcialment la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per danys a la façana de l’habitatge del carrer Trinitat número 1 cantonada del carrer del Mar.

-Servei d’Estudis i Planificació-

4 Adhesió de l’Ajuntament de Mataró al Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i al seu Protocol General.

PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor