Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari urgent (13/06/2012)

Escoltar

Ple extraordinari urgent (13/06/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3851/2012 d'11 de juny
Assumpte:
Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari urgent 13 de juny de 2012
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària urgent que tindrà lloc el proper dimecres 13 de juny de 2012, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS


-Servei de Gestió Econòmica-

1 Ratificació del caràcter urgent de la sessió.

2 Aprovació Pla d’Ajust previst en el Real Decret Llei 4/2012.


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor